Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Sympozjum dla nauczycieli, wychowawców i środowisk oświatowych

dodano: 2012.05.01

Sympozjum dla nauczycieli, wychowawców i środowisk oświatowych: Edukacja seksualna, ale jaka?

Kraków, dnia 12 maja 2012 roku
Collegium Medicum, ul. św. Łazarza 16, Aula C/D
Sympozjum dla nauczycieli, wychowawców i środowisk oświatowych: Edukacja seksualna, ale jaka?

Kraków, dnia 12 maja 2012 roku
Collegium Medicum, ul. św. Łazarza 16, Aula C/D

10.00-10.15 - dr inż. Antoni Zięba, Otwarcie Sympozjum
10.15-10.40 - prof. dr hab. inż. Mirosław Handke, Reforma edukacji i wdrożenie zajęć "wychowanie do życia w rodzinie"
10.40-12.00 - Gabriele Kuby (Niemcy), Doświadczenia permisywnej edukacji seksualnej w Niemczech i Szwajcarii
12.00-12.30 - dr Krystyna Kluz, Edukacja seksualna w Polsce na tle wybranych krajów europejskich
12.30-13.00 - przerwa na kawę, herbatę
13.00-13.20 - senator Zbigniew Cichoń, Rodzice wychowawcami swoich dzieci w prawie polskim, UE i dokumentach międzynarodowych
13.20-14.10 - Teresa Król, Młodzież i nauczyciele o wychowaniu do życia w rodzinie
14.10-14.40 - Janina Dziedzina, Maria Rzadkosz, Przykłady dobrej praktyki zajęć "wychowanie do życia w rodzinie"
14.40-15.00 - Dyskusja
15.00-15.10 - dr inż. Antoni Zięba, Zakończenie Sympozjum


Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

Miejsce:
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Collegium Medicum UJ, ul. Św. Łazarza 16, Kraków


Udział w Sympozjum jest płatny. Odpłatność wynosi 20 zł za osobę. W tej kwocie zapewniamy skromny poczęstunek. Miejsce gwarantujemy osobom, które dokonają rejestracji i wpłacą kwotę uczestnictwa w terminie do 8 maja br.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl