Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

12 maja 2012 r. w Bordeaux jury nagrody im. Ludovica Trarieux dokonało wyboru laureata nagrody w osobie tureckiego adwokata Muharrema Erbey.

dodano: 2012.05.15

Nagroda jest przyznawana od 1985 r. jako hołd adwokatów dla adwokata wyróżniającego się swoją aktywnością w obronie praw człowieka, często opłaconą cierpieniem a także  uwięzieniem. Nagroda jest przyznawana przez Instytuty Praw Człowieka Adwokatury Bordeaux, Paryża, Brukseli, Rzymu, Berlina, Luksemburga i Instytut Praw Człowieka Adwokatury Europejskiej.
Nagroda jest przyznawana od 1985 r. jako hołd adwokatów dla adwokata wyróżniającego się swoją aktywnością w obronie praw człowieka, często opłaconą cierpieniem a także  uwięzieniem. Nagroda jest przyznawana przez Instytuty Praw Człowieka Adwokatury Bordeaux, Paryża, Brukseli, Rzymu, Berlina, Luksemburga i Instytut Praw Człowieka Adwokatury Europejskiej.

Pomysłodawcą tej nagrody był były dziekan Izby Adwokackiej w Bordeaux, adw. Bertrand Favreau, który jest prezydentem Instytutu Praw Człowieka Adwokatury Europejskiej. Nagroda nosi imię francuskiego adwokata z Bordeaux Ludovica Trarieux (1840-1904), słynnego obrońcy w procesie Alfreda Dreyfusa, senatora i późniejszego ministra sprawiedliwości Francji a także twórcy w roku 1898 Ligi Francuskiej dla obrony praw człowieka i obywatela. Pierwszym laureatem nagrody w roku 1985 był Nelson Mandela. Nagroda stanowi hołd dla adwokata broniącego bezkompromisowo praw człowieka i prześladowanego w różnych formach, łącznie z pozbawieniem prawa wykonywania zawodu czy uwięzienia. Adwokat Muharrem Erbey jest wiceprezydentem Stowarzyszenia Praw Człowieka w Turcji, broniącym i reprezentującym od wielu lat pokrzywdzonych w tym bezprawnie aresztowanych, torturowanych, a także zaginionych. Ten 40- letni adwokat wydał wiele książek i publikacji dotyczących praw człowieka, w tym dziecka. Za swą działalność został aresztowany w grudniu 2009 r. pod zarzutem dążenia do zniszczenia jedności i integralności państwa oraz członkostwa i kierownictwa Partii Pracujących Kurdystanu. Adwokat Erbey prowadził wiele spraw przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Po jego aresztowaniu jego  mieszkanie zostało przeszukane a jednocześnie zostały  skonfiskowane dokumenty w tym zawierające archiwa dokumentujące okres 21 lat gwałcenia praw człowieka w Turcji, a także spraw bieżących przed Trybunałem Praw Człowieka, przed którym adwokat Erbey reprezentuje skarżących. Dokonując wyboru jego osoby  jury wzięło pod uwagę ogromne zasługi i cierpienia, a także fakt, iż Turcja jako członek Rady Europy aspiruje również do członkostwa w Unii Europejskiej, a zatem jest zobowiązana respektować elementarne prawa człowieka w tym wolność i niezależność adwokata.Członkiem  jury nagrody im. Ludovica Trarieux  jest od lat  adwokat Zbigniew Cichoń, który uczestniczył w obradach  także w tym roku.

powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl