Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Przyznano Nagrodę im. Sł. Bożego Jerzego Ciesielskiego

dodano: 2013.01.15

Zbigniew Cichoń, adwokat, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w archidiecezji krakowskiej, otrzymał w Krakowie Nagrodę im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Wyróżnienie przyznawane jest przez Fundację Źródło i redakcję Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło" za działalność na rzecz umacniania rodzin.
Wręczenie nagrody odbyło się 15 stycznia w sali senackiej Politechniki Krakowskiej, której Jerzy Ciesielski był studentem i pracownikiem. Podczas uroczystości bp Jan Szkodoń powiedział, że nagrodę tę otrzymuje „chrześcijanin, mąż, ojciec, dziadek, człowiek zasłużony w dziedzinie prawa. Jako prawnik broni jednostki, wspólnoty, rodziny realizującej Boże prawo” - mówił.

„Czuję się niegodnym następcą moich poprzedników, a ta nagroda jest dla mnie wezwaniem, by być lepszym w życiu” - powiedział laureat nagrody. Zbigniew Cichoń otrzymał dyplom i ikonę Świętej Rodziny autorstwa rosyjskiego mnicha i artysty Andrieja Rublowa.

Zbigniew Cichoń urodził się w 1952 r. Jest adwokatem, obrońcą i promotorem praw człowieka, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystą Rady Europy i DePaul University w Chicago, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, współzałożycielem i od 2003 r. prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w archidiecezji krakowskiej.

W 1976 r. był inwigilowany przez UB i usunięty ze stanowiska asystenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z zaangażowaniem w działalność duszpasterstwa akademickiego Dominikanów "Beczka" w Krakowie. Ukończył aplikację sądową, radcowską i adwokacką i od 1982 roku do dziś wykonuje zawód adwokata. Doradca "Solidarności" na Politechnice Krakowskiej od 1980 r. W latach 1982-1989 był obrońcą osób dotkniętych represjami reżimu komunistycznego.

Dwukrotnie wybrany na Sędziego Trybunału Stanu. Od 10 lat członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Reprezentował od 1997 r. pokrzywdzonych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Jerzy Ciesielski, profesor Politechniki Krakowskiej żył w latach 1929-1970. Był wykładowcą i inżynierem budownictwa. Działał aktywnie w krakowskim duszpasterstwie akademickim, gdzie zaprzyjaźnił się z Karolem Wojtyłą. Zginął wraz z dwójką swych dzieci w katastrofie statku na Nilu w Chartumie (Sudan), gdzie też pracował jako tzw. visiting profesor.

W 1985 r. krakowska kuria rozpoczęła proces beatyfikacyjny Jerzego Ciesielskiego.

powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl