Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Współpraca z adwokaturą francuską

dodano: 2013.12.15

W dniach 12 i 14.12.2013 r. w Lyonie odbyło się rentree du Barreaux de Lyon, tj. uroczystość ślubowania adwokackiego egzaminowanych aplikantów adwokackich połączona z przejęciem funkcji przez nowego dziekana izby oraz podpisaniem odnowienia umów partnerskich z zaprzyjaźnionymi izbami adwokackimi. Na uroczystość tę zaproszeni byli dziekani izb nie tylko z Francji ale także zagraniczni. Z upoważnienia Dziekana Izby Krakowskiej adw. Pawła Gierasa miałem zaszczyt reprezentować  Go z misją nawiązania kontaktu umożliwiającego podpisanie umowy z Izbą Lyonu o współpracy i wymianie aplikantów adwokackich. Izba adwokacka w Lyonie jest drugą co do wielkości izbą adwokacką we Francji i skupia 2800 adwokatów spośród ogółem 50 tys. adwokatów we Francji, z czego 25 tys. liczy  największa Izba Paryska.
Wizyta zaproszonych gości rozpoczęła się 12.12. od zwiedzenia wieczorem historycznego Palais de Justice, którego 24 kolumny i prowadzące doń reprezentacyjne schody wspaniale iluminowane, doskonale eksponowały rangę siedziby sądu apelacyjnego. Kilkaset metrów dalej nad nim wznosi się imponująca  bazylika Matki Bożej  Fourviere z jej figurą wysoką na 5,5 m dzieła polskiego artysty Józefa Fabischa iluminowana  równie wspaniale. Bazylika została wzniesiona jako votum wdzięczności dla Matki Boskiej za uratowanie Lyonu w czasie wojny francusko-pruskiej 1870r.

Wnętrze Palais de Justice to także istne dzieło sztuki obejmujące reprezentacyjne sale rozpraw z malowidłami na ścianach i plafonach zawierającymi symbolikę wymiaru sprawiedliwości , a także stołami , fotelami sędziowskimi i ławami, czasami galeriami dla publiczności, stanowiącymi imponujący przejaw mistrzowskiego snycerskiego. Wiele sal nosi nazwy wybitnych prawników wypisane na portalach, np. Monteskiusza.

Wieczorem tego samego dnia w siedzibie Izby Adwokackiej Lyonu przy rue de Bonnel w pobliżu współczesnych budynków sądów odbyła się uroczystość odnowienia umów o współpracy między bratnimi izbami Lyonu, w tym z izbami adwokackimi z Filadelfii i Losanny. Była to okazja do rozmowy z kolegami z całego świata. Korzystając z tego  podjąłem z dziekanami Philippe Meysonnier- aktualnym i Pierre-Yves Yoly obejmującym swą funkcje od 1.1.2014r.jego następcą - temat nawiązania współpracy między naszymi izbami, a zwłaszcza wymiany aplikantów. Spotkało się to z wielką sympatią i aplauzem ze strony dziekanów.

Następnego dnia w Palais de Justice odbyło się ślubowanie 170 egzaminowanych aplikantów adwokackich. Każdy z osobna ubrany w togę składał je wobec Prezesa Sądu Apelacyjnego zasiadającego  za stołem sędziowskim wraz z sędziami tworzącymi zwykle skład orzekający sądu. Po prawej stronie sądu zasiadał prokurator generalny, który wygłosił mowę na temat powołania adwokatury, zaś po lewej stronie dziekan wraz z radą adwokacką. Olbrzymia sala wypełniona była po brzegi adwokatami ubranymi w togi. Gdy wszedłem na salę, zostałem poproszony o zajęcie miejsca w pierwszym rzędzie obok Pani Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych Danuta Koszyk -Ciałowicz. Odmienne od innych nasze togi wzbudzały zainteresowanie i stanowiły impuls do podejmowania rozmów ze strony kolegów Francuzów.

Wieczorem w olbrzymiej hali  odbyło się spotkanie około 2 tys. adwokatów w Izby lyońskiej i zaproszonych gości z zagranicy.  Spotkałem wielu znajomych kolegów w tym dziekana Canonicę z Genewy, który kilka dni wcześniej był w Paryżu, gdy wręczaliśmy nagrodę im. Ludovica Trarieux rodzinie adwokata z Kazachstanu Vadima Kuramshina.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl