Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Szanowni Wyborcy!

dodano: 2015.10.23

Podjąłem decyzję kandydowania do Senatu RP po analizie trzydziestoletnich doświadczeń w pracy adwokata i senatora VII kadencji.
Dostrzegając tragiczny stan naszego ustawodawstwa, które jest niejednokrotnie antyrodzinne, prowadzące ludzi do ubóstwa i konfliktu z prawem, mającym często charakter opresyjny, broniłem i bronię ludzi przed takim prawem. Jako adwokat mogę to czynić w pojedynczych przypadkach, jednakże wobec masowości zjawiska konieczne są zmiany prawa, co może uczynić jedynie parlament, składający się z ludzi świadomych tego, jak jest źle stanowione i jak powinno być dobrze stanowione prawo.
Zamiast bronić Państwa pojedynczo, choćby w wielu przypadkach, za bardziej celowe uznałem działania w parlamencie zmieniające na lepsze los setek tysięcy ludzi. Najwyższy czas, aby prawo służyło budowaniu więzi społecznych łączących Polaków, poczuciu bycia ”u siebie” a nie poczuciu bycia w stałym zagrożeniu inwigilacją, pauperyzacją i uzależnieniem od różnych instytucji, które nie tylko częstokroć doprowadzają ludzi do bezsilności, biedy, ale nawet posuwają się do odbierania dzieci rodzinom.
Najwyższa pora, aby państwo przez swe instytucje dawało nam poczucie bezpieczeństwa. Wtedy i tylko wtedy nasze rodziny będą wzrastały. Młodzi ludzie znajdą swe miejsce w Ojczyźnie, tutaj będą zakładali rodziny i lokowali swe nadzieje na przyszłość, a nie za granicą. Ludzie starsi będą się czuć nie osamotnieni, lecz otoczeni rodziną i nie będą stawiani przed dylematem braku środków na konieczne leki.
Taki też jest program Prawa i Sprawiedliwości, z którym się identyfikuję i dlatego z listy Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości kandyduje do Senatu z Okręgu Wyborczego nr 34 obejmującego powiaty: bocheński, brzeski, proszowicki i wielicki. Pragnę, by ten piękny rejon Małopolski przyciągał swą atrakcyjnością przyrodniczą, kulturalną i wielowiekową tradycją rzesze turystów z Polski zagranicy i dawał mieszkańcom miejsce pracy i godnego życia. Chcę być Waszym adwokatem w Senacie.

adw. Zbigniew Cichoń


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl