Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie pod hasłem: "Nieśmy Ewangelię nadziei"

dodano: 2015.09.18

17 września br. rozpoczął się II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie pod hasłem: "Nieśmy Ewangelię nadziei" Mszą św. odprawioną przez kard. Dziwisza w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach.
W piątek 18 września w gmachu Filharmonii Krakowskiej miał miejsce pierwszy dzień kongresu, podczas którego z wykładami wystąpili: m.in. Haliny Szydełko, prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, i bp. Marek Solarczyk, krajowy asystent Akcji Katolickiej. Podczas sesji „Rodzina fundamentem społeczeństwa” wykład wygłosiła m.in. Maria Smereczyńska (Zarząd Główny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich), prof. Cezary Mech, dr Szymon Grzelak, dr hab. Zbigniew Trybuła z żoną Małgorzatą Trybuła.
Po południu w ramach tematu „Społeczeństwo w dobie przemian cywilizacyjnych” wykłady wygłosili: dr hab. Krzysztof Koseła oraz profesor UW, dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW.
Adw. Zbigniew Cichoń, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej, senator RP VII kadencji, b. członek Trybunału Stanu mówił na temat "Prawo w służbie człowieka”. Autor wykładu rozpoczął od przedstawienia kryzysu zaufania do prawa stanowionego przez parlamenty jako skutku ustawodawstwa hitlerowskiego, na które powoływali się oskarżeni w procesie norymberskim. Wskazał, iż dla znalezienia podstaw odpowiedzialności, trzeba było powrócić do prawa naturalnego, w tym do piątego przykazania Dekalogu – „Nie zabijaj”. Omówił także powstałą w tym czasie tzw. Formułę Gustawa Radbrucha – niemieckiego prawnika – który ustawodawstwo hitlerowskie nazwał bezprawiem ubranym w szaty prawne i w konsekwencji odmówił charakteru obowiązującego prawa. Przedstawił także współczesne rozwiązania prawne, mające na celu kontrolę ustawodawstwa, a to trybunały konstytucyjne i międzynarodowe; w tym Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ustanowiony Europejską Konwencją Praw Człowieka z 1950 r. Instytucje te mają dbać, by nie doszło do naruszenia praw człowieka i po raz pierwszy w historii świata traktują człowieka nie jako poddanego państwa, lecz równorzędnego partnera, który może przed trybunałami pozywać państwo i wygrywać z nim. Mecenas Z. Cichoń wykład zakończył przywołując definicję starożytnego prawnika Urpianusa Ius est ars boni et aequis - Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne. W sobotę w panelu „Kultura – wolność i odpowiedzialność” wzięli udział: dr hab. prof. UŁ Kazimierz Michał Ujazdowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Zanussi, reżyser, Jerzy Zelnik, aktor teatralny i filmowy oraz Jerzy Sosnowski, wydawca i publicysta.

powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl