Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Zjazd Adwokatur Europejskich FBE w Krakowie

dodano: 2015.10.11

W Krakowie, po raz pierwszy w historii odbył się Zjazd Adwokatur Europejskich (FBE). Od 8 do 10 października br. adwokaci z kilkunastu państw Europy rozmawiali między innymi o przestępczości gospodarczej. W dniu 10 października tematem dyskusji podczas tzw. „Forum Dziekanów” były najistotniejsze kwestie dot. funkcjonowania adwokatur w poszczególnych krajach. Organizatorami Zjazdu byli The European Bars Federation (FBE), Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie oraz Naczelna Rada Adwokacka, we współpracy z patronami wydarzenia.

Ze względu na aktualną i praktyczną tematykę, Kongres cieszył się niezwykłym zainteresowaniem. Przybyło bardzo wielu cenionych europejskich prawników, specjalizujących się w szeroko rozumianej problematyce przestępczości gospodarczej. Sympozjum zaszczyciło także wielu znakomitych gości, reprezentujących władze państwowe, wymiar sprawiedliwości, władze samorządowe jak również przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP.

W dniu 10 października w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Forum Dziekanów Izb a także obrady plenarne FBE. Podnoszone były liczne zagadnienia jak i problemy z jakimi borykają się adwokaci w poszczególnych krajach Europy. Polskie stanowisko w tej kwestii przedstawili adw. Andrzej Zwara – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Paweł Gieras – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz adw. Paweł Rybiński – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W swoich wystąpieniach poruszali oni kwestię nieodpłatnej pomocy prawnej, stawek za czynności adwokackie, nowelizacji ustawy o Policji, a także przypadków coraz częstszego naruszania tajemnicy adwokackiej przez organy państwowe. Ostatnia kwestia wywołała szerokie poruszenie u audytorium, które w sposób jednoznaczny wypowiedziało się, że kwestia tajemnicy adwokackiej jest fundamentalną zasadą tego zawodu. Przedstawiony problem okazał się o tyle istotny również w innych państwach europejskich, że adw. Michel Benichou (Wiceprezydent CCBE) wystąpił z inicjatywą zorganizowania konferencji poświęconej właśnie tajemnicy adwokackiej w ramach przygotowywanego przez FBE wspólnie z CCBE - Europejskiego Dnia na Rzecz Ochrony Tajemnicy Adwokackiej.

Podczas obrad Kongresu FBE Dziekan adw. Paweł Gieras w imieniu Krakowskiej Izby Adwokackiej podpisał umowę o współpracy z Izbą Adwokacką w Lyonie.

 

Zjazd zakończył uroczysty Bal, który się odbył we wspaniałych wnętrzach Pałacu po Baranami.

 

Federacja FBE zrzesza 250 Izb adwokackich i radców prawnych, reprezentując około 800 tys. europejskich prawników. Do Krakowa przyjechali adwokaci z Hiszpanii, Włoch, Francji, Malty, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Ukrainy, Czech oraz Polski.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl