Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Kongres Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dodano: 2015.10.18

17 października 2015 r. prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej  Zbigniew Cichoń uczestniczył w w zjeździe Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, który odbył się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Temat kongresu „Św. Jan Paweł II patronem obrońców życia i rodziny” przyciągnął wielu zainteresowanych, na sali było ponad 300 przedstawicieli ruchów obrony życia i praw rodziny z całej Polski. Ks. kard. Dziwisz otwierając Kongres   powiedział, że obrońcy życia są barierą dla płynących zagrożeń. — Dziękuję wam w imieniu Kościoła, zwłaszcza Kościoła w Polsce. Proszę was o czujność. I nie tylko jako bariera, ale propozycja na przyszłość. Bo trzeba wychowywać młode pokolenie, trzeba stawiać na rodzinę i bronić dziecka, zwłaszcza dziecka nienarodzonego — zaznaczył.
Metropolita Krakowski poparł propozycję obrońców życia, św. by Jan Paweł II został ogłoszony ich oficjalnym patronem. — Ten tytuł przynależy mu się z natury. On to robił, ale wspiera i teraz – powiedział ks. kard. Dziwisz. Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, dr Paweł Wosicki, odczytał list do Ojca Świętego Franciszka z prośbą o ustanowienie św. Jana Pawła II patronem obrońców życia. List podpisał ks. kard. Stanisław Dziwisz oraz przedstawiciele ruchów pro-life. Święty Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał fundamentalne znaczenie ochrony życia i godności każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci, a także konieczność ochrony małżeństwa i rodziny, dla przetrwania mającej chrześcijańskie korzenie zachodniej cywilizacji.
Uczestnicy kongresu wysłuchali referatów prof. dr hab. med. Bogdana Chazana, dr Wandy Półtawskiej, ks. prof. dr. hab. Pawła Bortkiewicza, ks. dr. hab. Dariusza Oko, prof. dr hab. Alicji Grześkowiak, dr. inż. Antoniego Zięby oraz uczestniczyli w dwóch dyskusjach panelowych z udziałem m.in. europosłów: Marka Jurka i prof. KUL dr. hab. Mirosława Piotrowskiego.

powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl