Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Uroczystość wręczenia nagrody im. Lodovica Trarieux adwokatowi Walid Abu al Khair z Arabii Saudyjskiej

dodano: 2015.12.19

30 lat po otrzymaniu nagrody im. Lodovica Trarieux przez Nelsona Mandelę została ona wręczona Walid Abu al Khairowi. Senator Zbigniew CIchoń uczestniczył w tej uroczystości jako członek jury. Nagrodę odebrał w zastępstwie laureata jego adwokat Dan Arshack z Nowego Jorku i Londynu. Walid Abu al Khair jest bowiem nadal więziony po skazaniu go na 15 lat pozbawienia wolności przez reżimowy sąd  w Arabii Saudyjskiej za stawianie oporu wobec panującej totalitarnej monarchii. Życzeniem nagrodzonego adwokata było, aby nagrodę odebrała jego żona, jednakże zabroniono jej wyjazdu z Arabii Saudyjskiej do Genewy, gdzie w Pałacu Sprawiedliwości  przebiegała ceremonia wręczenia nagrody połączona z uroczystością świętowania 120-lecia istnienia tamtejszej Izby Adwokackiej.
W płomiennym przemówieniu adwokat Dan Arshack wskazał na naruszenie podstawowych praw człowieka i standardów rzetelnego procesu w sprawie skazanego na 15 lat pozbawienia wolności laureata nagrody. Skazanie nastąpiło z naruszeniem zasad ne bis In idem  oraz zasady zakazu  działania retroaktywnego prawa ka rnego. Najpierw został bowiem skazany na trzy miesiące pozbawienia wolności przez sąd powszechny, a następnie za te same czyny przez sąd  specjalny  orzekający na  podstawie innej surowszej kwalifikacji  nie obowiązującej w dacie  ich popełnienia na 15 lat pozbawienia wolności .Adwokat Dan  Arshak  potępił skazanie  laureata nagrody za  obronę  prawa ludzi do swobody wypowiedzi ,gromadzenia się i prowadzenia  debaty publicznej. Zaapelował do  rządów demokratycznych państw  o  podjęcie działań zmierzających do uwolnienia adwokata Walida Abu al Khaira  z więzienia. Jako pozytywny postawę rządu Szwecji ,który  wstrzymał wykonanie umowy o dostawie broni dla reżimu Arabii Saudyjskiej .Obrońca laureata podkreślił, że szacunek dla praw człowieka  w Arabii Saudyjskiej wymaga ,by interesy ekonomiczne  poszczególnych państw  wynikające z wymiany handlowej z tym bogatym  dzięki ropie naftowej  reżimem  były na drugim planie. Adwokat Dan Arshack  apel swój skierował także do mediów całego świata aby upomniały się o wolność dla tego niezłomnego jej obrońcy skazanego na 15 lat więzienia. Mówca  wpisał laureata za jego postawę,   cierpienia, odwagę  i umiłowanie wolności nawet za cenę jej utraty   w poczet  tak znakomitych historycznych postaci  jak adwokat  Nelson Mandela, wskazując  na ich przejście do annałów historii  przy równoczesnym  zapomnieniu ich prześladowców. Podkreślił, że dyktatorzy są bezwzględni kierując się w istocie strachem o utratę panowania. Dlatego jedynie nacisk opinii publicznej i rządów wolnego świata  jest siłą, z którą musi się  liczyć reżim Arabii Saudyjskiej  i może doprowadzić  do uwolnienia  Walida  Abu al-Khaira.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl