Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Obchody Konstytucji 3 Maja

dodano: 2016.05.04

Obchody Święta 3 Maja rozpoczęły się Mszą Świętą w katedrze św. Jana o godz. 8.30, w której uczestniczył Prezydent Andrzej Duda z małżonką, pani premier Beata Szydło, parlamentarzyści i ministrowie oraz dowódcy formacji wojskowych. Kazanie wygłosił ks. kardynał Kazimierz Nycz zaczynając od przypomnienia, iż 225 lat temu król w towarzystwie posłów przyniósł do tejże katedry uchwaloną Konstytucję 3 Maja, która była pierwszą konstytucją w Europie.
Następnie uroczystości przeniosły się do Zamku Królewskiego, gdzie Prezydent wręczył 6 osobom odznaczenia Orła Białego: m.in. dr Wandzie Półtawskiej z Krakowa, Bronisławowi Wildsteinowi, Zofii Romaszewskiej, podkreślając ich służbę dla dobra Ojczyzny połączoną z ogromną skromnością.
Potem odbyła się defilada wojskowa na dziedzińcu przed zamkiem królewskim a następnie Prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie, w którym zaprezentował myśli przewodnie Konstytucji z 3 maja 1791r., a kończąc wskazał na potrzebę nowelizacji obecnie obowiązującej konstytucji z 1997r.,a to w nawiązaniu do Konstytucji z 1791 r., która przewidywała po 20 latach dostosowanie konstytucji do zmieniających się realiów życia. Po zakończeniu uroczystości Para Prezydencka owacyjnie witana przez tłumy ludzi przeszła z dziedzińca do pałacu Prezydenta RP.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl