Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Wystąpienie Senatora Cichonia

dodano: 2008.09.26

Senator nawiązał w trakcie swojego wystapienia w Senacie do wydarzeń, jakie miały miejsce w Krakowie w trakcie manifestacji pod konsulatem rosyjskim po wybuchu konfliktu w Gruzji.
Prezentujemy całość wypowiedzi:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym wygłosić oświadczenie w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce przed konsulatem rosyjskim w Krakowie po zaatakowaniu przez wojska rosyjskie Gruzji.

Otóż przez kilka dni odbywały się manifestacje przed konsulatem, ludzie przychodzili tam z zapalonymi świeczkami i wzywali Rosję do opuszczenia obszaru Gruzji. Bardzo niepokojące były reakcje Policji, która, po pierwsze, pozwalała na atakowanie przez niezidentyfikowane osoby tych, którzy manifestowali, a po drugie, usuwała niektóre osoby manifestujące, legitymowała. Mało tego, obecnie wiele z tych osób otrzymało wezwanie do stawienia się na Policję. Dotyczy to również bardzo znanego fotografika, pana Stanisława Markowskiego, postaci bardzo wybitnej. Jest to chyba najwybitniejszy współczesny fotografik, obok Adama Bujaka, który tam się znalazł i dokumentował te historyczne wydarzenia.

I dlatego chciałbym złożyć oświadczenie wzywające ministra spraw wewnętrznych i administracji do wyjaśnienia tych praktyk, które są nie do przyjęcia w demokratycznym państwie prawa, zapewniającym każdemu prawo do swobodnej manifestacji przekonań, również przed takimi obiektami jak ambasady, o ile to oczywiście nie zakłóca porządku publicznego. A bynajmniej trudno było te zdarzenia w tych kategoriach ocenić.

Dziękuję bardzo.

(Oklaski)


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl