Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

325. rocznica Victorii Wiedeńskiej

dodano: 2008.09.30

Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w obchodach 325. rocznicy Victorii Wiedeńskiej, które miały miejsce we wrześniu w Krakowie
12 września w Katedrze na Wawelu senator uczestniczył wraz z żoną w uroczystej mszy świętej, odprawionej przez kard. Stanisława Dziwisza, po której złożono kwiaty przy grobie Jana III Sobieskiego. Senator Cichoń wziął udział w uroczystym przemarszu delegacji z Licemu im. Sobieskiego w Krakowie oraz młodzieży reprezentującej Licea im. Sobieskiego z całego kraju z Wawelu na Mały Rynek ulicą Grodzką. Jako gość honorowy został powitany przez organizatorów podczas ślubowania uczniów klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie im. Króla Jana III Sobieskiego na Małym Rynku. W tym samym dniu senator wziął również udział w uroczystej Sesji Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, która odbyła się w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych. Sesję rozpoczął Hejnał Mariacki, a otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa Małgorzata Radwan-Ballada. Następnie miały miejsce prelekcja profesora Michała Rożka nt. Znaczenie ideowe Victorii Wiedeńskiej oraz wystąpienie zastępcy przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego uroczystych Obchodów 325. Rocznicy Victorii Wiedeńskiej - Pawła Bystrowskiego, Radnego Miasta Krakowa.

Spotkanie wzbogaciła oprawa artystyczna w wykonaniu Baletu Dworskiego Cracovia Danza pod dyrekcją Romany Agnel.

--

Poniżej prezentujemy zdjęcia z uroczystości.
powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl