Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Otwarcie Roku Akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym

dodano: 2008.10.04

Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w 84. inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym, które odbyło się 2 października 2008 r.
Otwarcia uroczystości dokonał Rektor UEK, prof. dr hab. Roman Niestrój. Po przemówieniu rektora i odczytaniu listów gratulacyjnych miała miejsce immatrykulacja studentów I roku, którzy zostali pasowani przez Rektora UEK na członków akademickiej społeczności Uczelni.

Uroczystości połączone były z wręczeniem nagród państwowych pracownikom naukowym i administracyjnym za wieloletnią pracę na tej uczelni. Wojewoda małopolski, Jerzy Miller, wręczył 52 pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Ponadto małopolski kurator oświaty, Artur Dzigański, wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej siedmiu pracownikom UEK.

Przedstawiono również nazwiska osób, które zostały uhonorowane Nagrodami Indywidualnymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to: prof. Aleksy Pocztowski, dr. hab. Mateusz Pipień oraz prof. Ryszard Borowiecki - Rektor UEK w latach 2002-2008. Nagrody te zostały wręczone na Zamku Królewskim w Warszawie 8 października 2008 roku. Ponadto podczas inauguracji wręczono Nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, przyznawaną w trosce o stan informacji i poziom publicystyki ekonomicznej w polskich mediach. Laureatem tegorocznej nagrody został Piotr Aleksandrowicz z tygodnika Newsweek.

Uroczystości wzbogacił wykład inauguracyjny prof. dr hab. Jacka Osiewalskiego na temat Ekonomia empiryczna problemy statystycznego modelowania i wnioskowania . Na zakończenie odśpiewano hymn państwowy.


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl