Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Rzym. Uroczystość przyznania nagrody im. Ludovica Trarieux

dodano: 2008.10.22Dziś (22 października 2008 r.) senator Zbigniew Cichoń uczestniczy w Rzymie w uroczystości przyznania XIII międzynarodowej nagrody im. Ludovica Trarieux 2008 Instytutu Praw Człowieka dla adwokata z Birmy U Aye Myint. Nagroda zostanie wręczona w Senacie Republiki Włoch w Pałacu Giustiniani nieopodal Panteonu.
Doroczna nagroda dla najbardziej zasłużonego adwokata w obronie praw człowieka została przyznana 17 maja w Luksemburgu wynikiem werdyktu jury, które składa się z wybitnych adwokatów europejskich, w tym m.in. byłych dziekanów paryskiej i brukselskiej rady adwokackiej, uznanych obrońców praw człowieka. Senator uczestniczył po raz kolejny w obradach tego jury w tym roku w Luksemburgu.

22.10.2008r. w Senacie Republiki Włoskiej została wręczona nagroda imienia Ludovica Trarieux.Tegoroczny laureat nagrody, adwokat U Aye Myint, birmański obrońca praw człowieka, wstawiający się szczególnie za niesprawiedliwie traktowanymi rolnikami i robotnikami, był wielokrotnie oskarżany przez władze o antypaństwową działalność. Wraz z 8 innymi osobami został 17 lipca 2003 roku zamknięty w więzieniu, a następnie skazany na śmierć. Tylko dzięki presji Międzynarodowej Organizacji Pracy odstąpiono od wykonania wyroku, ale prześladowania polityczne nie zakończyły się. U Aye Myint był ponownie aresztowany, odebrano mu także pozwolenie na wykonywanie zawodu.

Nagroda ta przyznawana jest począwszy od roku 1985 z inicjatywy ówczesnego dziekana Rady Adwokackiej w Bordeaux, znanego adwokata Bertranda Favreaux. Od dwóch lat przyznaje ją Instytut Praw Człowieka Adwokatów Europejskich , którego adw. Bertrand Favreaux jest prezydentem. Przyznawana co roku nagroda w wysokości 5000 euro nosi imię francuskiego adwokata z Bordeaux Ludovica Trarieux (1840 1904), dziekana tamtejszej Rady Adwokackiej w latach 1877 1878, słynnego obrońcy w procesie Alfreda Dreyfusa, senatora i późniejszego ministra sprawiedliwości Francji a także twórcy w roku 1898 Ligi Francuskiej dla obrony praw człowieka i obywatela. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1985 Nelson Mandela.

Nagroda została wręczona przez adwokata Mario Lanę-Prezesa Instytutu Praw Człowieka Adwokatury Włoskiej w obecności wiceprzewodniczącej Senatu Republiki Włoskiej Pani Emmy Bonino oraz wielu ministrów. Polskę reprezentował senator Zbigniew Cichoń ,v-ce Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, który był członkiem jury przyznającego nagrodę.

Wręczenie nagrody było połączone z sympozjum , poświęconym współczesnemu niewolnictwu człowieka XXI wieku pracy przymusowej.

Senator Zbigniew Cichoń - wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej - w 2005 roku był organizatorem konferencji wraz z Międzynarodowym Instytutem Praw Człowieka na temat "Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w obliczu nowych wyzwań z byłych krajów komunistycznych", która odbyła się w Krakowie w dniach 14-15 października w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. Podczas tej konferencji wykłady wygłosili - przewodniczący IDHAE adw. Bertrand Favreau (Francja) , adw. Jean Pierre Spitzer (Francja), adw. Frederc Krenc (Belgia), adw. Georgi Kerelov (Bułgaria), adw. Christpfer Petiti (Francja), adw. Thierry Bontick (Belgia) oraz polscy adwokaci: Piotr Sendecki, Janusz Gałkowski, Sławomir Waliduda, Wieńczysław Grzyb, Wojciech Hermeliński, Bartłomiej Sochański i adw. Zbigniew Cichoń.

--

Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo
Institut droits de l'homme
des Avocats Europens
European Bar Human Rights Institute

Symposium

Le schiavitu del XXI secolo: tratta degli esseri umani e lavoro forzato
(L'esclavage au XXieme siecle : traite des etres humains et travail forcé)

Mercoledi 22 ottobre 2008

ore 9.00

PALAZZO GIUSTINIANI SENATO DELLA REPUBBLICA
Via della Dogana Vecchia, 29 (zona Pantheon) - 00186 Roma

SALA ZUCCARI

ore 12.00

Cerimonia di consegna
del XIIIsimo Premio Internazionale per i Diritti Umani
Ludovic Trarieux 2008

consegnato a
U Aye Myint
(Birmania)


Informazioni - Inscripzioni
UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO
via Emilio De Cavalieri n. 11
00198 Roma - Italy

INSTITUT DES DROITS DE L'HOMME DES AVOCATS EUROPÉENS - EUROPEAN BAR HUMAN RIGHTS INSTITUTE ATTORNEY URGENT ALERT
Observatory without borders monitoring attacks against lawyers all around the world.
IDHAE - INSTITUDO DE DERECHOS HUMANOS DE ABOGADOS EUROPEOS
ACCIÓN URGENTE ABOGADO
Observatorio mundial sobre los derechos de defensa y las amenazas contra los abogados


powrótWykonanie CMS: Yellowteam.pl