Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Opłatek Komisji Praw Człowieka i Współpracy z Zagranicą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

dodano: 2009.01.30

26 stycznia 2009 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Komisji Praw Człowieka i Współpracy z Zagranicą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Przewodniczący Komisji adw. Zbigniew Cichoń, senator RP powitał członków Komisji. Następnie gość spotkania - ks. prof. Jan Machniak, dyrektor Instytutu Duchowości PAT - złożył życzenia zebranym, mówiąc o powołaniu prawników i prawa i wskazując, iż stanowią oni fundament ładu i porządku społecznego.
więcej

Opłatek w biurze Senatora Zbigniewa Cichonia - relacja filmowa

dodano: 2009.01.29


Samorządowy Opłatek w Świątnikach Górnych

dodano: 2009.01.28

W piątek 23 stycznia 2009 r. senator Zbigniew Cichoń uczestniczył wraz z małżonką w tradycyjnym samorządowym spotkaniu opłatkowym w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świątnikach Górnych. Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Świątnik Górnych Jerzy Leszek Batko.
więcej

Spotkanie Noworoczne z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim

dodano: 2009.01.23W środę 21 stycznia 2009 roku na zaproszenie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przybyli do Belwederu parlamentarzyści wraz z małżonkami. W spotkaniu noworocznym uczestniczył senator Zbigniew Cichoń wraz z małżonką. Obecny był również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
więcej

Opłatek Prawników

dodano: 2009.01.20

W niedzielę 18 stycznia 2009 roku senator Z. Cichoń uczestniczył wraz z małżonką w tradycyjnym Opłatku Prawników, który odbył się w Domu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3. Na spotkaniu obecni byli między innymi J.E. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz oraz ks. dr Jan Pasierbek - Krajowy Duszpasterz Prawników.
więcej

Wystąpienia senatora Zbigniewa Cichonia podczas XXV posiedzenia Senatu RP

dodano: 2009.01.16

Senator Cichoń zabrał głos w sprawach stanowiska Senatu dotyczącego prawa o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy o notariacie oraz stanowiska Senatu w sprawie zmian ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
więcej

13 stycznia 2009 r. w biurze senatora RP Zbigniewa Cichonia odbyła się uroczystość opłatkowa

dodano: 2009.01.15Spotkanie miało miejsce w biurze przy ul. Kasprowicza 22 w Krakowie. Senator przywitał licznie zgromadzonych dostojnych gości dziękując im za dotychczasowe wsparcie przy różnych projektach, za dobrą współpracę i złożył życzenia.
więcej

Opłatek Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

dodano: 2009.01.14

13 stycznia 2009 roku senator Z. Cichoń wziął udział w tradycyjnym Opłatku Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Żup Krakowskich i pracowników Muzeum z prof. dr hab. Antonim Jodłowskim, dyrektorem Muzeum, na czele.
więcej

Spotkanie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

dodano: 2009.01.12

Podczas spotkania Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, które odbyło się w sobotę i niedzielę 10 - 11 stycznia 2009 roku w Księżówce w Zakopanem, senator Zbigniew Cichoń spotkał się z Biskupem Kazimierzem Górnym, Przewodniczącym Rady Episkopatu do Spraw Rodziny. Spotkanie Federacji poświęcone było problematyce współczesnej rodziny w Polsce, a także problematyce związanej z kwestią norm prawnych dotyczących zapłodnienia in vitro. Senator Zbigniew Cichoń zapoznał również zebranych z aktualnymi pracami Senatu RP na rzecz ochrony rodziny.
więcej

Opłatek Poradni Miłosierdzia w Łagiewnikach

dodano: 2009.01.08

W środę 7 stycznia 2009 r. Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w Opłatku osób pracujących w Poradni Miłosierdzia działającej przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Spotkanie poprzedziła uroczysta Msza św. sprawowana przez księży posługujących w Sanktuarium, której przewodniczył bp Jan Zając.
więcej

Nasz Dziennik: Senator Zbigniew Cichoń o prawnej ochronie życia poczętego

dodano: 2009.01.06

"Jeżeli przyjmiemy, a przecież nauka nam na to pozwala, że począwszy od połączenia dwóch komórek mamy do czynienia z życiem, to podlega ono wszelkiej ochronie zgodnie z naszym prawem i powinny być podejmowane działania, by taka ochrona faktycznie istniała."
więcejWykonanie CMS: Yellowteam.pl