Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Otwarcie nowego biura poselsko – senatorskiego w Nowej Hucie

dodano: 2009.03.30


Wyświetl większą mapę

W sobotę 28 marca 2009 r. senator Zbigniew Cichoń wziął udział w uroczystym otwarciu nowego biura poselsko – senatorskiego PiS w Nowej Hucie. więcej

"Moją polityką jest miłość"- zaproszenie na otwarcie wystawy

dodano: 2009.03.25Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz
zaprasza na otwarcie wystawy

"Moją polityką jest miłość"-  Święta Urszula - Julia Maria hr. Ledóchowska (1865-1939)

zorganizowanej z inicjatywy senatora Zbigniewa Cichonia

1 kwietnia (środa) 2009 roku, godz. 12.00
Gmach Senatu RP, ul. Wiejska 6, Warszawa


Organizatorzy wystawy: Zgromadzanie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego; Muzeum Historyczne więcej

Sucha Beskidzka: uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych

dodano: 2009.03.23Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w uroczystym otwarciu kompleksu boisk sportowych, powstałych w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”, które miało miejsce 20 marca 2009 r. w Suchej Beskidzkiej.
więcej

II Karmelitańskie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne

dodano: 2009.03.21W dniach 13 - 15 marca 2009 r. odbyły się II Karmelitańskie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne  "O Św. Józefie" organizowane przez Klasztor Karmelitów Bosych  w Krakowie. Honorowy patronat nad warszatami objął m. in. senator Zbigniew Cichoń.
więcej

Wystąpienie dotyczące prac Polski w UE podczas prezydencji francuskiej

dodano: 2009.03.20

Senator Zbigniew Cichoń w drugim dniu 29. posiedzenia Senatu zabrał głos w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad dotyczącym udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej podczas Prezydencji francuskiej. Senator mówił o potrzebie polityki prorodzinnej na poziomie europejskim oraz o przystąpieniu Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co pozwoliłoby na kontrolę niekiedy bardzo liberalnych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.
więcej

Krytyka zmiany w ustawie "Prawo o ruchu drogowym"

dodano: 2009.03.19

"Nie można przyjmować ustawy, która narusza podstawowe pryncypia naszego prawa, naszej konstytucji, a także Europejskiej Konwencji Praw Człowieka" - wystąpienie senatora Zbigniewa Cichonia  w toku dyskusji nad stanowiskiem Senatu w sprawie zmiany ustawy "Prawo o ruchu drogowym". Senator Cichoń krytykuje proponowane przeniesienie postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za przekroczenie dozwolonej prędkości z kategorii postępowania karnego do postępowania administracyjnego.
więcej

Państwo i prawa są dla człowieka. Rozmowa z senatorem Zbigniewem Cichoniem

dodano: 2009.03.18O relacji prawa do moralności, kwestiach etycznych związanych z metodą in vitro i eutanazją, oraz o jakości stanowionego w Polsce prawa i wolności obywatelskiej mówi senator Zbigniew Cichoń. Prezentujemy zapis rozmowy.

Panie Senatorze, istnieje pogląd, według którego o jakości demokracji w danym kraju decyduje jakość stanowionego tam prawa oraz świadomość prawna obywateli. Jak na tym tle oceniłby Pan Polskę?


Zbigniew Cichoń: Na pewno nie jest z tym dobrze. Prawo nie jest stanowione w staranny sposób. Często jest to stanowienie metodą prób i błędów i w oczekiwaniu na konkretne profity w postaci pozytywnej reakcji społecznej na określone regulacje, co się przekłada na notowania społecznego poparcia. W ogóle mam wrażenie, że stanowienie prawa zostało zbanalizowane i zbliża się niebezpiecznie do „chciejstwa”. Zbyt mało wagi przywiązuje się do rzetelnej analizy regulowanych zjawisk społecznych, do opinii fachowców.

Proces stanowienia prawa stał się więc elementem bieżącej polityki, na szybko podejmowanych decyzji?

Niestety politykom wydaje się, że skoro oni głosują, to wszystko mogą przegłosować. Otrzeźwienie przychodzi często dopiero z chwilą wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdza niezgodność z konstytucją określonej regulacji. Tworzeniu prawa nigdy nie sprzyja pośpiech, częste zmiany prawa, w tym nawet kodeksów. Do tego dołącza się niska świadomość prawna społeczeństwa, które raczej bezkrytycznie przyjmuje regulacje prawne z jednej strony, a z drugiej strony nie traktuje ich poważnie. Jak można bowiem traktować poważnie prawo, które wykazuje taką zmienność, a często absurdalność. Polska na tle innych państw jawi się jako kraj o niskim poszanowaniu prawa (...)
więcej

Kościół w społeczeństwie obywatelskim. Społeczeństwo obywatelskie w Kościele

dodano: 2009.03.17

Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w seminarium „Kościół w społeczeństwie obywatelskim. Społeczeństwo obywatelskie w Kościele”, które odbyło się 12 marca w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich.
więcej

Uroczysta sesja Rady Powiatu Suskiego

dodano: 2009.03.10Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w uroczystej sesji Rady Powiatu Suskiego z okazji 10-lecia samorządu powiatowego, która odbyła się 27 lutego 2009 r.

więcej

Wystąpienia sentora Zbigniewa Cichonia podczas 28 posiedzenia senatu RP

dodano: 2009.03.09

Przygotowaliśmy zapis wystąpień senatora Zbigniewa Cichonia podczas 28 posiedzenia senatu RP. więcejWykonanie CMS: Yellowteam.pl