Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

XVI Dni Bieżanowa

dodano: 2009.05.31W dniach 30 - 31 maja 2009 r. odbyły się XVI dni Bieżanowa organizowane m.in. przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Radę Dzielnicy i Parafię Narodzenia NMP. W uroczystości wziął udział Senator Zbigniew Cichoń. więcej

"Fundamentalizm i postnowoczesność wobec prawdy" - zaproszenie na konferencję

dodano: 2009.05.29

Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe «Fides et Ratio» zaprasza do udziału w konferencji naukowej Fundamentalizm i postnowoczesność wobec prawdy, która odbędie się 1 czerwca 2009 od godz. 10.30 w Auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Senator Zbigniew Cichoń zabierze głos w drugiej części konferencji.
więcej

Projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

dodano: 2009.05.25Senator Zbigniew Cichoń jest inicjatorem zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakłada wprowadzenie regulacji umożliwiającej odpisanie od dochodu jako kosztów uzyskania przychodu kosztów poniesionych ze względu na zatrudnienie małżonka, inaczej niż jest w chwili obecnej. Obecna regulacja - jak piszą w uzasadnieniu wnioskodawcy  - dyskryminuje rodzinę i stanowi zaporę dla powstawania firm rodzinnych, tak popularnych w Europie.
więcej

Uczczenie pamięci Wojciecha Korfantego - uchwała

dodano: 2009.05.24

Prezentujemy wystąpienie senatora Zbigniewa Cichonia jako senatora sprawozdawcy w ramach 1 punktu 34 posiedzenia Senatu dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego (1873 – 1939) – Współtwórcy II Rzeczypospolitej.
więcej

Konferencja "Olga i Andrzej Małkowscy - siła autorytetu" zorganizowana przez ZHP i Muzeum Harcerstwa

dodano: 2009.05.23Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w konferencji „Olga i Andrzej Małkowscy - siła autorytetu”, jaką Główna Kwatera ZHP oraz Muzeum Harcerstwa zorganizowały w Częstochowie 23 maja 2009 roku. W trakcie konferencji podsumowano rok 2008, który uchwałą Senatu uznany został za rok założycieli polskiego Harcerstwa. Rozmawiano także o Autorytetach oraz rozdano nagrody laureatom konkursów o druhnie Oldze i druhu Andrzeju.
więcej

Uroczyste obchody dnia Św. Ivo - patrona prawników

dodano: 2009.05.22Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Św. Ivo, patrona prawników, które odbywały się 22 maja 2009 r. Uroczystości rozpoczęły się od procesji prawników w togach do Kolegiaty Św. Anny w Krakowie, gdzie o godz. 18:00 Mszę św. odprawił Ks. Bp Tadeusz Pieronek. więcej

Targi Książki w Warszawie

dodano: 2009.05.21Senator Zbigniew Cichoń był obecny na wieczorze inauguracyjnym 54. Międzynarodowych Targów Książki oraz konferencji Internet i nie tylkobezpieczeństwo dzieci w mediach elektronicznych, która miał miejsce w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 21 maja 2009 r. W trakcie tej inauguracji otwarto także wystawę poświęconą 60-leciu istnienia Rady Europy.
więcej

Beatrice Mtetewa z Zimbabwe laureatką tegorocznej Nagrody im. Ludovica Trarieux

dodano: 2009.05.17W dniu 15 maja senator Zbigniew Cichoń przebywał w Paryżu, gdzie wziął udział w obradach jury przyznającego doroczną nagrodę im. Ludovica Trarieux. Nagroda ta przyznawana jest od roku 1985 z inicjatywy ówczesnego dziekana Rady Adwokackiej w Bordeaux, znanego adwokata Bertranda Favreaux. Decyzją jury, nagrodę im. Ludovica Trarieux za 2009 rok otrzymała adwokat Beatrice Mtetewa z Zimbabwe. Była ona obrończynią w wielu procesach politycznych, jakie reżim prezydenta Roberta Mugabe wytacza swoim przeciwnikom. Sama także była ofiarą pobić i nadużyć ze strony policji Zimbabwe. Najbardziej jednak wsławiła się obroną dziennikarzy z niezależnych mediów niewygodnych dla reżimu, za co też otrzymała jedną z Nagród Wolności Prasy 2005 przyznawanych przez nowojorski Komitet Ochrony Dziennikarzy.
więcej

Uroczysta inauguracja XI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

dodano: 2009.05.16Przedstawiciele Biura Senatorskiego Senatora Zbigniewa Cichonia uczestniczyli w uroczystej inauguracji XI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, która miała miejsce w Auli „Florianka” Akademii Muzycznej w Krakowie 16 maja 2009 roku.
więcej

Projekt Uchwały Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego (1873-1939) - Współtwórcy II Rzeczypospolitej

dodano: 2009.05.14

W dniu 14 maja 2009 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego (1873-1939) – Współtwórcy II Rzeczypospolitej. Poniżej prezentujemy treść projektu tej uchwały.
więcej

Wygrana przez senatora Zbigniewa Cichonia sprawa o mienie zabużańskie była wczoraj przedmiotem obrad konferencji naukowej

dodano: 2009.05.13Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w konferencji poświęconej procedurze wyroków pilotażowych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz pracy Komitetu Sterującego ds. Praw Człowieka, która odbyła się w dniach 14-15 maja 2009 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie i została zorganizowana przez Jakuba Wołąsiewicza przedstawiciela Polski w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W konferencji wziął udział także kanclerz Trybunału Praw Człowieka John Darcy oraz wielu zaproszonych gości.
więcej

Senator Cichoń bierze udział w obchodach Święta UJ

dodano: 2009.05.12

Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył 12 maja 2009 roku w uroczystym posiedzeniu senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiedzenie to odbywało się z okazji przypadającego w tym dniu Święta Uniwersytetu, gdyż właśnie 12 maja 1364 roku uczelnia została ufundowana. Uroczystość połączono z nadaniem godności doktora honoris Causa UJ profesorowi Andrzejowi Szczeklikowi.
więcej

Uroczystości i procesja Św. Stanisława

dodano: 2009.05.11Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w tradycyjnej, corocznej uroczystej procesji na Skałkę odbywającej się w pierwszą niedzielę po uroczystości Św. Stanisława ze Szczepanowa (8 maja).
więcej

XII Dni Duchowości

dodano: 2009.05.10W dniach 7-8 maja w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie odbyły się XII Dni Duchowości. Tematem spotkań były Nadzwyczajne zjawiska a świętość.  Podczas dwudniowych wykładów teolodzy z PAT i KUL przybliżyli współczesnemu odbiorcy mało znaną w Polsce postać mistyczki karmelitańskiej, zakonnicy klauzurowej, błogosławionej Mariam Baouardy, która zmarła 26 sierpnia 1878 roku. Papież Jan Paweł II beatyfikował ją w roku 1983. Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w drugim dniu wykładów w Karmelitańskim Instytucie Duchowości.
więcej

Strażacy u swego patrona w 825 rocznicę fundacji Bazyliki Św. Floriana w Krakowie

dodano: 2009.05.05Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w obchodach wojewódzkich „Dnia Strażaka 2009”, które miały miejsce 4 maja 2009 r. w Krakowie. W tym roku obchody te były połączone z uroczystościami jubileuszowymi Bazyliki św. Floriana, gdyż dzień ten zbiegł się z 825 rocznicą sprowadzenia do parafii relikwii Św. Floriana oraz 10 rocznicą podniesienia kościoła do godności Bazyliki Mniejszej.
więcej

Uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

dodano: 2009.05.04Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w obchodach 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 10:00 w Katedrze na Wawelu, którą celebrował ks. bp Tadeusz Pieronek. Poruszające kazanie wygłosił ks. prof. Jacek Urban. Przypomniał w nim, że od początku dzień ustanowienia Konstytucji 3 Maja był zarazem świętem kościelnym, gdyż jednocześnie obchodzono rocznicę ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, mocą których monarcha oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Boskiej, którą nazwał Królową Polski. Dlatego też, jak mówił ks. prof. w kazaniu, tego dnia należy się zastanowić, czy byliśmy wierni ślubom i Konstytucji i najpierw modlić się o miłosierdzie Boże ze względu na takie grzechy jak małostkowość, nieumiejętność prowadzenia rozmów i rozwiązywania sporów. Modlimy się też o pomyślność dla najjaśniejszej Rzeczpospolitej za przyczyną Królowej Polski i św. Stanisława wymieniał ks. profesor.
więcej

Urodziny Kardynała Stanisława Dziwisza

dodano: 2009.05.02Senator Zbigniew Cichoń złożył wizytę Jego Eminencji Ks. Kard. Stanisławowi Dziwiszowi i przekazał mu życzenia z okazji 70-tych Urodzin i zbliżających się Imienin. Senatorowi towarzyszył Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Jednocześnie Senator przekazał na ręce Jego Eminencji Kardynała Dziwisza swoje stanowisko dotyczace kwestii in vitro, co spotkało się z serdecznym przyjęciem ze strony Ks. Kardynała.
więcejWykonanie CMS: Yellowteam.pl