Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

51. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 25 i 26 marca 2010 r.

dodano: 2010.03.30Senator Zbigniew Cichoń w pierwszym dniu 51. posiedzenia Senatu, 25 marca, zabrał głos w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; jak również w punkcie dziesiątym porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.
więcej

Europa na sKRZYŻowaniu?

dodano: 2010.03.22Sekcja Europejska KSSM UJ serdecznie zaprasza na ekspercką debatę naukową "Europa na sKRZYŻowaniu?" na temat orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi vs Włochy (tzw. sprawa krzyży). Debata odbędzie się w poniedziałek, 22 marca 2010 r. o godzinie 17:30, Sala Wystawowa A Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 35)
więcej

Zawierzenie miasta Krakowa św. Józefowi

dodano: 2010.03.21

W przeddzień uroczystości ku czci św. Józefa, jednego z głównych patronów Miasta Krakowa, senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w odnowieniu zawierzenia miasta temu „Potężnemu Orędownikowi”. Przed słynnym w Krakowie obrazem św. Józefa Przewodniczący Rady Miasta Józef Pilch odczytał uroczysty akt zawierzania.
więcej

Nagroda im. Józefa Dietla dla Anny Dymnej

dodano: 2010.03.20

Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w uroczystej Gali, podczas której pani Anna Dymna otrzymała nagrodę im. Józefa Dietla. Nagroda została wręczona 19 marca w Święto św. Józefa, patrona Krakowa i prezydenta Dietla, w sali Renesansowej Domu Polonii w Krakowie.
więcej

Nierównowaga finansów publicznych - Debata Rektorska na Uniwersytecie Ekonomicznym

dodano: 2010.03.19


Fot. za: www.uek.krakow.pl

W czwartek, 18 marca 2010 r. na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Romana Niestroja oraz Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w Debacie Rektorskiej pt. "Nierównowaga finansów publicznych - czy zadłużanie się jest zagrożeniem, czy tylko mitem nadchodzącej dekady?"
więcej

Pogrzeb o. Joachima Badeniego OP

dodano: 2010.03.17

Senator Zbigniew Cichoń wraz z małżonką uczestniczyli 15 marca w pogrzebie o. Joachima Badeniego OP w Krakowie, który w wieku 97 lat zmarł 11 marca. Wielki mędrzec i mistyk długoletni duszpasterz i założyciel duszpasterstwa akademickiego „Beczka”, z którym od czasów studenckich byli związani Państwo Cichoniowie. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczyli kardynałowie Stanisław Dziwisz i Franciszek Macharski.
więcej

III Kongres PIS

dodano: 2010.03.16

W sobotę i niedzielę, 6 -7 marca 2010 r. senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w odbywającym się III Kongresie Prawa i Sprawiedliwości oraz w spotkaniach towarzyszących temu wydarzeniu. Delegaci Kongresu Prawa i Sprawiedliwości przez aklamację przyjęli uchwałę o wezwaniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do kandydowania w wyborach prezydenckich. Działacze PiS w sobotę wskazali również Jarosława Kaczyńskiego na kolejną kadencję prezesa PiS.

Finanse publiczne, polska kultura, projekt konstytucji autorstwa PiS i pomysły na nowoczesny wymiar sprawiedliwości - to niektóre z tematów sobotnich panelów dyskusyjnych.
więcej

Wystąpienie senatora Cichonia podczas 50-tego posiedzenia Senatu

dodano: 2010.03.12Senator Zbigniew Cichoń w pierwszym dniu 50. posiedzenia Senatu, 11 marca, zabrał głos w dyskusji nad punktem 1 porządku obrad stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
więcej

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury

dodano: 2010.03.09Prezydent Lech Kaczyński jasno opowiada się przeciwko połączeniu zawodów adwokata i radcy prawnego. Powiedział o tym osobiście najbardziej zainteresowanej grupie na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Adwokatury w Warszawie, w którym wziął udział senator Zbigniew Cichoń.
więcej

Krakowskie obchody Roku Chopinowskiego

dodano: 2010.03.07Msza święta na Wawelu, odsłonięcie medalionu Fryderyka Chopina i koncert Kevina Kennera w Collegium Maius to uroczystości, którymi 28 lutego Kraków czcił polskiego kompozytora w przeddzień daty jego urodzin.

więcej

Wizyta w Montrealu

dodano: 2010.03.04W dniach od 2 do 8 lutego 2010 r. senator Zbigniew Cichoń przebywał w Montrealu. Podczas pobytu w Kanadzie miał okazję spotkać się z wiceprezydentem Quebecku, złożyć wizytę Merowi Montrealu i wpisać się w merostwie do Złotej Księgi Gości.
więcej

Etyka w biznesie - czy to możliwe?

dodano: 2010.03.0327 lutego 2010 r. w Centrum Kultury Duchowej „Communio Crucis” odbyła się konferencja na temat „Etyka w biznesie - czy to możliwe?” Wykładowcą był J. Robert Ouimet, właściciel przedsiębiorstwa z branży spożywczej, Ouimet-Cordon Bleu, autor nowoczesnego systemu pracy i zarządzania, respektującego godność osoby ludzkiej i troskę o jej osobiste szczęście i jednocześnie zakładającego konieczność osiągnięcia zysku i przetrwania firmy w warunkach konkurencji rynkowej.
więcejWykonanie CMS: Yellowteam.pl