Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Wezwanie do głosowania na Jarosława Kaczyńskiego

dodano: 2010.06.27

SZANOWNI WYBORCY !

Jako senator Rzeczpospolitej Polskiej apeluję do Was, abyście oddali swój głos w wyborach prezydenckich na Jarosława Kaczyńskiego. Tylko on w mej ocenie ma realne szanse na ten wybór i godne sprawowanie funkcji Prezydenta dla dobra Polski i Polaków. Jako człowiek związany z ruchem „Solidarności” od samego jej powstania, zdolny organizator mający wizję i program Polski solidarnej i Polaków równych szans, nawiązujący do godności i dumy narodu polskiego wiernego chrześcijańskiej wierze i kulturze, widzi on Polskę jako państwo mające prawo do zaszczytnego miejsca w Europie. Państwa, które od wieków było obrońcą Europy przed barbarzyńskimi najazdami, nigdy agresorem , czy ciemiężcą ludzi innej wiary lub kultury. Europa potrzebuje takiej Polski, często ją postrzegając jako depozytariusza wartości chrześcijańskich, które legły u podstaw jej kultury. Jako senator i adwokat mający rozległe kontakty z licznymi środowiskami Europy zachodniej często słyszę takie oczekiwania zwłaszcza od prawników. Dzisiaj w dobie pokoju o jakości życia, jego poziomie i kulturze decyduje nie oręż ale prawo. Prezydent Kaczyński, jako wybitny prawnik mający prawo veta wobec błędnych ustaw, jest jedynym kandydatem gwarantującym, iż będzie to czynił fachowo i roztropnie. Inne jego funkcje związane z obsadzaniem najważniejszych funkcji publicznych nie będą mogły być wykonywane z racji obsadzenia ich przez pełniącego obowiązki Prezydenta Marszała Sejmu Bronisława Komorowskiego. Warto też pamiętać o tym, że w razie zwycięstwa Bronisława Komorowskiego doszłoby do objęcia całości władzy w Państwie przez Platformę Obywatelską. Taka sytuacja nigdy nie sprzyja demokracji. W prawdziwej demokracji władze wzajemnie się hamują i kontrolują i takie właśnie jest rola prezydenta jako strażnika niepodległości Polski i wolności Polaków.

Zbigniew Cichoń

Senator RP
więcej

Międzynarodowa nagroda Praw Człowieka imienia Ludovica Trarieux została przyznana rosyjskiej adwokat Karinnie Moskalenko

dodano: 2010.06.26

11 czerwca 2010 r. w Brukseli jury składające się z 21 członków przyznało nagrodę im. Ludovica Trarieux rosyjskiej adwokat Karinnie Moskalenko . Urodzona w 1954 roku Karina Moskalenko utworzyła w 1994 r. Międzynarodowe Centrum Pomocy specjalizujące się w obronie uwięzionych i zaginionych w Czeczeni, prowadziła pierwszą sprawę, w której Rosja została uznana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu za państwo które naruszyło Europejską Konwencję Praw Człowieka (sprawa Kałasznikow), a także z powodzeniem sprawy przed Komitetem Praw Człowieka ONZ (sprawy Latzanow i Grydin). Była także adwokatką ofiar katastrofy w Czernobylu, rodziny Anny Politowskiej – dziennikarki zamordowanej w 2006 r., mistrza szachowego i opozycjonisty Garry Kasparowa, Mikołaja Chodorkowskiego - założyciela spółki naftowej Jukos.
więcej

Wieczór wyborczy w Warszawie

dodano: 2010.06.23W niedzielę 20 czerwca Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w wieczorze wyborczym Jarosława Kaczyńskiego, kandydata PiS na Urząd Prezydenta, który odbył się w Hotelu Europejskim w Warszawie.

Przywitany z wielkimi owacjami Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia powiedział: „Przyszedłem tutaj, żeby podziękować Wam, podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach, podziękować szczególnie tym, którzy poparli mnie“. Jak zaznaczył – „kluczem do ostatecznego zwycięstwa jest nasza wiara, nasze przekonanie, że zwyciężyć można i trzeba". – „Zwyciężymy“ - rozległy się w odpowiedzi okrzyki zgromadzonych podczas wieczoru wyborczego.
więcej

Pierwsza rocznica powstania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - 15 czerwca 2010 r.

dodano: 2010.06.22Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w obchodach pierwszej rocznicy powstania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uroczystości były połączone z oddaniem do użytku nowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Po przemówieniu Jego Magnificencji rektora ks. prof. dra hab. Jana Macieja Dyducha, pokazie filmu dokumentalnego o historii UPJPII i koncercie, uczestnicy mieli możliwość zwiedzania nowego gmachu Biblioteki. Należy nadmienić, że senator zabiegał o zmianę ustawodawstwa pozwalającą na finansowanie inwestycji budowlanych ze środków państwowych, co do tej pory nie było możliwe. Zostało to uwieńczone sukcesem rok temu.
więcej

Festyn św. Kingi – wielickie święto rodzinne

dodano: 2010.06.22W niedzielę 20 czerwca na dziedzińcu Zamku Żupnego w Wieliczce rozpoczął się XII Festyn Św. Kingi, który był imprezą radości adresowaną do dzieci i ich rodziców w rocznicę kanonizacji św. Kingi. 16 czerwca 1999 r. Papież Jan Paweł II w Starym Sączu kanonizował św. Kingę podczas swojej przedostatniej pielgrzymki do Polski. Na tę uroczystość przygotowywała się cała Parafia św. Klemensa. Wielu mieszkańców Wieliczki uczestniczyło w tej uroczystości. Na pamiątkę kanonizacji Stowarzyszenie Rodzin Katolickich postanowiło wówczas zorganizować Festyn, podczas którego rodziny przygotowały atrakcyjne zabawy i konkursy dla najmłodszych a w programie artystycznym udział wzięły zespoły dziecięce i tak rozpoczęła się tradycja tego rodzinnego święta.
więcej

Festyn Św. Kingi

dodano: 2010.06.16

.

Męczeństwo Jerzego Popiełuszki

dodano: 2010.06.16

CENTRUM KULTURY DUCHOWEJ
COMMUNIO CRUCIS IM. ŚW. EDYTY STEIN

zaprasza

w niedzielę 20 czerwca o godz. 18.00

na spotkanie

z O. dr Gabrielem Bartoszewskim OFMCap

postulatorem procesu beatyfikacyjnego
ks. Jerzego Popiełuszki

na temat:

Męczeństwo ks. Jerzego Popiełuszki


Spotkanie poprzedzi Msza św. o godz. 17.00 oraz medytacja

Kraków, u. Rakowicka 18 a

50-lecia kapłaństwa ks. prałata Jana Pasierbka

dodano: 2010.06.15Senator Zbigniew Cichoń wraz z małżonką w niedzielę 13 czerwca br. uczestniczył w doniosłym jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. prałata Jana Pasierbka - krajowego duszpasterza prawników. W Mszy św. dziękczynnej dostojnego Jubilata w rodzinnych Pietrykowicach k. Bielska uczestniczyli przedstawiciele środowiska prawniczego, Okręgowej Rady Adwokackiej z Krakowa, Radców Prawnych, na uroczystościach byli obecni m.in. pan Józef Pilch przewodniczący Rady Miasta Krakowa, oraz pani Halina Wassermann, wdowa po tragicznie zmarłym pośle i prawniku Zbigniewie Wassermannie. Senator Zbigniew Cichoń wyraził wdzięczność ks. Pasierbkowi za jego długoletnią posługę dla środowiska prawniczego i życzył wielu dalszych obfitości w kapłańskim i prawniczym życiu.
więcej

Marsz Pamięci w Hołdzie Ofiarom Katastrofy

dodano: 2010.06.15Senator Zbigniew Cichoń wraz z małżonką 10 czerwca, dwa miesiące po największej tragedii w historii powojennej Polski, uczestniczył w zorganizowanym na ulicach Krakowa Marszu Pamięci w Hołdzie Ofiarom Katastrofy. Kilkaset osób stawiło się, by uczcić pamięć 96 osób, które zginęły pod Smoleńskiem.
więcej

Nagroda im. Ludovica Trarieux 2010

dodano: 2010.06.12Tegoroczną Nagrodę im. Ludovica Trarieux przyznano pani Karininie Moskalenko, jednej z najbardziej znanych rosyjskich adwokatek, która zajmuje się prawami człowieka. Laureatka nagrody, nazywanej "prawniczym Noblem", zajmowała się obroną m.in Michaiła Chodorkowskiego i Garego Kasparowa. Senator Zbigniew Cichoń, jako jedyny Polak, zasiada w jury przyznającej nagrodę.
więcej

Beatifikacja Ks. Jerzego Popiełuszki

dodano: 2010.06.11Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył 6 czerwca br. wraz z żoną w uroczystej Mszy św. Beatyfikacyjnej KS. Jerzego Popiełuszki oprawionej na warszawskim Placu Piłsudskiego. Formułę beatyfikacyjną w postaci listu apostolskiego Benedykta XVI przekazał w języku łacińskim przewodniczący warszawskim uroczystościom prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych abp Angelo Amato, po polsku odczytał ją abp Kazimierz Nycz.

więcej

Procesja Bożego Ciała

dodano: 2010.06.10Uczestnicy procesji modlili się przy czterech ołtarzach w intencji Ojczyzny i wszystkich Polaków, a także składali prośby o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II. Procesja rozpoczęła się 3 czerwca 2010 r. o godz. 9:00 Mszą św., odprawioną w Katedrze Wawelskiej, po czym przeszła drogą królewską na Krakowski Rynek, zatrzymując się przy 4 ołtarzach zbudowanych obok kościołów: św. Idziego, gdzie znajdował się ołtarz poświęcony ks. Popiełuszce z racji przewidzianej beatyfikacji, św. Św. Apostołów Piotra i Pawła, gdzie modlono się o beatyfikację Jana Pawła II, św. Wojciecha – gdzie modlono się w intencji rodzin i przy Bazylice Mariackiej, gdzie wspominano postać bł. Kaźmierczyka, którego kanonizacja odbędzie się w październiku br. Trzeci ołtarz tradycyjnie został ubrany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.
więcej

Spotkanie wyborcze Jarosława Kaczyńskiego w Zakopanem

dodano: 2010.06.09

Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w spotkaniu wyborczym Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd Prezydenta RP. Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się w sobotę, 31 maja 2010 r. ze swoimi wyborcami na Placu Niepodległości w Zakopanem. Wizytę rozpoczął w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, skąd - w asyście górali jadących na koniach i trzymających w dłoniach biało-czerwone flagi - udał się dorożką w stronę zakopiańskich Krupówek. Zaraz po przyjeździe Jarosława Kaczyńskiego przywitano gorącymi owacjami.

więcej

Pielgrzymka "Solidarności" do Katedry Wawelskiej

dodano: 2010.06.08

We wtorek 26 maja 2010 r. delegacje NSZZ „Solidarność” z całego kraju uczestniczyły w uroczystej Mszy świętej na Wawelu, gdzie modlono się w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz Związku wraz z przewodniczącym Krajowej Komisji Januszem Śniadkiem i przewodniczącym Regionu Małopolska Wojciechem Grzeszkiem oraz poczty sztandarowe z całej Polski. Przed Mszą św. członkowie związku odwiedzili kryptę, w której spoczywają Lech i Maria Kaczyńscy. Związkowcy pokłonili się prezydenckiej parze. Reprezentacja "Solidarności", Parlamentu, Rady Miasta i przedstawiciele stowarzyszeń złożyli tam wieńce.

więcej

90 - ta rocznica urodzin Jana Pawła II - Msza Święta

dodano: 2010.06.02

"Dziedzictwo Jana Pawła II nas zobowiązuje, Polska więc powinna być krajem miłującym i chroniącym życie, powinna być krainą życia solidarnego, w której dobro stanowi wyznacznik działania" - powiedział kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. z okazji 90. rocznicy urodzin papieża rodaka w Bazylice łagiewnickiej.

więcejWykonanie CMS: Yellowteam.pl