Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Otwarcie wystawy IPN na temat Pomocy Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939-1945

dodano: 2011.03.31W czwartek 31 marca w gmachu Sejmu RP została otwarta wystawa IPN na temat ratowania przez Polaków ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939-1945. Ekspozycja rzeszowskiego oddziału IPN poświęcona była przede wszystkim bohaterskiej rodzinie Józefa i Wiktorii Ulmów ze wsi Markowa koło Łańcuta na Podkarpaciu, rozstrzelanej razem z 8 ukrywanymi przez nią Żydami 24 marca 1944 r. Otwarcia dokonał wicemarszałek Marek Kuchciński.
więcej

Projekcja filmu "Jan Paweł II. Szukałem Was..."

dodano: 2011.03.30Senator Zbigniew Cichoń wraz z małżonka we wtorek 29 marca uczestniczyli przed zbliżającą się 6. rocznicą śmierci Jana Pawła II w projekcji filmu "Jan Paweł II. Szukałem Was...". Pokaz odbył się w Nowym Domu Poselskim pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny.
więcej

Oświadczenie

dodano: 2011.03.29

Stanowczo protestuję przeciwko przekazom medialnym (m.in. program stacji TVP2 - Tomasz Lis na żywo oraz program TVN24 Tomasza Sekielskiego - Czarno na białym), w których usiłuje się przypisywać mi antysemityzm. Czynione jest to przez perfidne zestawienie fragmentu mej wypowiedzi i zdjęcia ilustrującego mą obecność na Zjeździe Polonii Ameryki Południowej z wypowiedziami niektórych uczestników Kongresu, z którymi absolutnie się nie identyfikuję i przypisywanie mi akceptacji tych wypowiedzi. Każdy kto mnie zna jako adwokata, obrońcę praw człowieka, i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wywołane sprawami, które przed nim prowadziłem od lat dziewięćdziesiątych, doskonale wie, że obca jest mi wszelka dyskryminacja. Zawsze broniłem pokrzywdzonych, słabych wobec potęgi machiny państwowej czy przemożnej większości inaczej myślących. Tak było w czasie stanu wojennego, gdy broniłem członków Solidarności, jak i obecnie, gdy bronię swobody wypowiedzi ograniczanej przez dzierżących władzę polityczną czy medialną nie tylko na salach sądowych, czy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu (od pierwszej historycznej sprawy Proszak przeciwko Polsce w ETPCz), ale także w wielu publikacjach i wygłaszanych wykładach w Polsce, podczas organizowanych m.in. także przeze mnie konferencji na temat praw człowieka ale także na kongresach europejskich. Po raz pierwszy zdarza się, iż zostałem tak bezprecedensowo zaatakowany za podjęcie obrony prezesa USOPAŁu Jana Kobylańskiego w procesie dotyczącym obrony jego dobrego imienia. Tym, którzy mnie atakują, przypominam, że każdy człowiek ma prawo do obrony gwarantowane art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a przejawem totalitarnego myślenia jest utożsamianie adwokata z jego klientem i czynienie go przedmiotem napaści medialnej. Na szczęście żyjemy w państwie szczycącym się demokracją i nie powielającym polityki takich państw, w których adwokaci są wtrącani do więzień i prześladowani za obronę praw człowieka.

Zbigniew Cichoń

Senator RP

Zjazd Polonii Ameryki Południowej

dodano: 2011.03.28Senator Zbigniew Cichoń w dniach 11 - 13 marca uczestniczył w Zjeździe Polonii Ameryki Południowej na zaproszenie Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej jako jeden z zaproszonych czterech senatorów obok posła Bogusława Kowalskiego. Po przywitaniu parlamentarzystów na początku zjazdu każdy został poproszony o zabranie głosu. Senator w kilku zdaniach podziękował za zaproszenie i docenił wartość zjednoczenia organizacji polonijnych Ameryki Południowej licznie reprezentowanych na tym zjeździe i nawiązał do Kongresu Polonii Amerykańskiej, której Prezesa Edwarda Moskala osobiście znał.
więcej

Konferencja "Polityka rodzinna państwa na tle sytuacji demograficznej Polski"

dodano: 2011.03.01

1 marca w Warszawie Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w konferencji "Polityka rodzinna państwa na tle sytuacji demograficznej Polski", zorganizowanej przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.
więcejWykonanie CMS: Yellowteam.pl