Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Konferencja "Optymalizacja wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w aspekcie unowocześniania procesu edukacyjnego"

dodano: 2011.09.30W dniu 30 września 2011 r. senator Zbigniew Cichoń uczestniczył Międzynarodowej Konferencji, która odbyła się w auli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Ks. Kard. Adama Stefana Sapiehy i poświęcona była promowaniu zastosowania energii ze źródeł odnawialnych.
więcej

Konsekracja nowych biskupów - Grzegorza Rysia i Damiana Muskusa

dodano: 2011.09.2828 września senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w uroczystości konsekracji nowych biskupów archidiecezji krakowskiej: Grzegorza Rysia i Damiana Muskusa OFM. Tego samego dnia na Wawelu w 1958 roku sakrę biskupią przyjął Karol Wojtyła.
więcej

Spotkanie z senatorem Zbigniewem Cichoniem

dodano: 2011.09.22W czwartkowe popołudnie Krakowski Klub Gazety Polskiej gościł senatora Zbigniewa Cichonia. Spotkanie było okazją do zapoznania się z pracami Izby Wyższej parlamentu, ale i problemami towarzyszącymi działalności pod presją większości senatorów, należących do partii rządzącej.
więcej

Spotkanie w Klubie Adwokackim

dodano: 2011.09.20We wtorek 20 września mecenas i senator Zbigniew Cichoń spotkał się ze środowiskiem adwokackim. Podczas wykładu wskazał na nieodzowną rolę Senatu w pracach parlamentarnych relacjonując dotychczasową działalność w Komisji Ustawodawczej i Komisji Petycji i Praw Człowieka. Senator w obu tych komisjach był inicjatorem i sprawozdawcą wielu ustaw, w tym m.in. dotyczących zmian procedury cywilnej, ustawy o podatku prorodzinnym, o emeryturach i rentach a także autorem skargi konstytucyjnej.
więcej

Marzy mi się Polska...

dodano: 2011.09.19


Konwencja PiS w Krakowie

dodano: 2011.09.18Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w Konwencji PiS, która odbyła się 18 września w Operze Krakowskiej. Obecni byli kandydaci PiS do Sejmu z całego województwa małopolskiego.
więcej

Szanowni Państwo!

dodano: 2011.09.18

Po raz drugi kandyduję w wyborach do Senatu RP. W poprzednich wyborach dzięki Państwa poparciu uzyskałem ponad 257 000 głosów, co było jednym z najlepszych wyników w Polsce, a drugim wśród senatorów rekomendowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. W minionej kadencji pracowałem w Komisji Ustawodawczej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Podkomisji ds. Zmian Konstytucji, a także byłem członkiem parlamentarnego Zespołu Smoleńskiego i Wiceprzewodniczącym Polsko-Francuskiej Grupy Bilateralnej Senatu. Mimo obstrukcji rządzącej koalicji zdołałem przeforsować w Senacie dwie ustawy poszerzające obywatelom dostęp do sądu, a to przez likwidację absurdalnych przepisów dotyczących uiszczania opłat sądowych i przepisów dotyczących wymiany pism procesowych .

Pozostając członkiem opozycyjnego Klubu PiS nie miałem, podobnie jak moi koledzy, szansy zrealizowania w pełni programu wyborczego. Jednakże, mimo to, udało mi się skutecznie zainicjować i przeprowadzić dwie inicjatywy ustawodawcze w Senacie dotyczące poszerzenia dostępu do sądów obywatelom, w szczególności przez likwidację absurdalnych regulacji dotyczących uiszczania opłat sądowych. Dla Krakowa ….

Przekonany jestem, iż Klub Prawa i Sprawiedliwości, do którego należę, będzie stanowił po wyborach większość w Senacie i wtedy zdołam zrealizować program, który Państwu przedstawiam:

Jako adwokat z wieloletnią praktyką uważam, iż państwo powinno być aktywne tam, gdzie wymaga tego ochrona życia, zdrowia i mienia obywateli. Natomiast powinno być bardzo wstrzemięźliwe w ingerowaniu w wolności człowieka i jego sferę prywatności. Obecnie te relacje zostały odwrócone i państwo pozostawia na łaskę losu ludzi chorych, pozbawionych środków do życia i dachu nad głową. Doprowadza to do poszerzenia się ubóstwa i wykluczenia społecznego, i życia wielu Polaków wręcz w nędzy. Z drugiej strony państwo ingeruje w życie rodzinne i prywatne ludzi. Zamiast zastępów policjantów i urzędników ingerujących w życie rodziny, należy jej stworzyć godziwe warunki do egzystencji, przez odpowiedni system zasiłków rodzinnych, budownictwo socjalne i prorodzinne opodatkowanie.

Za najpilniejsze uważam:
1. ograniczenie lawiny ustawodawstwa, często zbytecznego i wzajemnie sprzecznego.
2. Wprowadzenie ustawodawstwa podatkowego prorodzinnego, prowadzącego do rozwoju firm rodzinnych (zwłaszcza umożliwiającego zatrudnianie osób najbliższych, przy umożliwieniu wpisywania w koszty prowadzonej działalności wypłacanego im wynagrodzenia).
3. zmianę prawa budowlanego i ustawy o planowaniu przestrzennym przez uproszczenie i przyspieszenie procedur uchwalanie planów i wydawania pozwoleń budowlanych.
4. zmniejszenie opłat za żłobki i przedszkola.
5. Przywrócenie programu Rodzina na swoim.
6. objęcie ochroną lokatorów przed utartą dachu nad głową, przy pełnym rozsądnym poszanowaniu praw właścicieli.
7. zapewnienie gwarancji procesowych dla dochodzenia naruszonych praw tak, by nie miały one charakteru iluzorycznego.
8. umożliwienie studentom bezpłatnego studiowania na drugim kierunku studiów, co im zostało odebrane przez rząd PO a także odblokowanie szansy korzystania ze stypendiów naukowych
9. rozbudowa sieci autostrad i dróg, a także budowa szybkiej kolei.
10. ochrona środowiska naturalnego przed degradacją.
11. nadzór nad Policją i innymi służbami, tak aby nie naruszały praw człowieka zwłaszcza prawa do wolności od inwigilacji rozmów telefonicznych.
12. budowanie bezpiecznych ścieżek rowerowych w całej Polsce tak, by stanowiły alternatywny środek komunikacji zwłaszcza w dużych miastach.

Dla Krakowa za konieczną uważam rozbudowę lotniska Kraków-Balice i przedłużenie autostrady, tak by ruch tranzytowy omijał Kraków. Pragnę także, by miasto Ojca Świętego bł. Jana Pawła II stało się również za sprawą Sanktuarium Miłosierdzia Bożego centrum pielgrzymkowym i miastem, do którego przybywają turyści znajdujący godne przyjęcie. Chciałbym, aby Kraków nadal promieniował kulturą wysokiego lotu i był liczącym się ośrodkiem życia duchowego i kulturalnego, nie tylko w Polsce a artyści mieli szansę realizacji swoich talentów tutaj, a nie za granicą. Pragnę, by klimat w centrum Krakowa nadawali mieszkańcy od wielu pokoleń tu zamieszkali, a nie tłumy „pseudo turystów” koneserów łatwego i płytkiego życia.

Rocznica napaści Sowietów na Polskę - uroczystości na os. Szklane Domy w Krakowie

dodano: 2011.09.17Uroczystości rocznicy napaści Sowietów na Polskę rozpoczęły się Mszą św., która została odprawiona w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej na osiedlu Szklane o godzinie 18:00. Po Mszy św. odbył się marsz pamięci pod Pomnik „Solidarności” na Plac Centralny imienia Ronalda Reagana. Parlamentarzyści nieśli w rękach flagę biało-czerwoną rozwiniętą na szerokość całej ulicy. Pochód poprzedzała grupa żołnierzy na koniach.
więcej

Obchody 17 września

dodano: 2011.09.1717 września odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające ofiary agresji sowieckiej 17 września 1939 roku na Polskę. O godzinie 12.00 została odprawiona w tej intencji Msza św. w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim a następnie delegacje kombatantów i licznie zebrana młodzież złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar komunizmu oraz pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1945.
więcej

Honorowy Komitet Poparcia Kandydata na senatora adwokata, senatora Zbigniewa Cichonia

dodano: 2011.09.17

Piotr Łukasz Andrzejewski, senator, adwokat
Prof. dr. hab. Bronisław Barchański, Akademia Górniczo-Hutnicza
dr Ryszard Bocian, opozycjonista i działacza KPN
Leszek Długosz, kompozytor, jeden z najbardziej znanych polskich śpiewających poetów
Prof. dr hab. Bożena Grochmal- Bach, lekarz
Wojciech Grzeszek – Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”
Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz, kierownik Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Janusz Kaweceki, wykładowca Politechniki Krakowskiej
Dr hab. Wojciech Kęder, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wykładowca UPJPII
Adam Macedoński, artysta plastyk, poeta, działacz niepodległościowy
Stanisław Markowski, fotograf, dokumentalista, wykładowca w Krakowskiej Szkole Teatralnej.
Prof. dr hab. Adam Massalski, senator, dr honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki, wykładowca Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Małgorzata Wassermann, adwokat, córka tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej posła, ministra Zbigniewa Wassermanna

Ostatnie posiedzenie Senatu VII kadencji

dodano: 2011.09.14

Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w ostatnim 83. posiedzeniu Senatu VII kadencji odbyło się 13 i 14 września 2011 r. Izba w tych dniach rozpatrzyła 45 punktów, podjęła 43 uchwały.

Senat w tej kadencji rozpatrzył 1007 ustaw skierowanych z Sejmu. Zgłosił do nich ok. 5500 poprawek, z których blisko 86 proc. zostało przyjętych przez Sejm. Senat skierował do Sejmu 124 ustawy, a połowę tej liczby stanowiły ustawy wykonujące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i większość tych ustaw została przyjęta.
więcej

Pogrzeb kard. Andrzeja Deskura

dodano: 2011.09.1212 września Senator Z. Cichoń uczestniczył w pogrzebie kard. Andrzeja Marii Deskura, który odbył się w kaplicy bł. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Uroczystościom przewodniczył kard. F. Macharski.
więcej

XIX Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej

dodano: 2011.09.11

Od 1992 roku rodziny Archidiecezji Krakowskiej w drugą niedzielę września pielgrzymują do sanktuarium kalwaryjskiego, by prosić o miłość i jedność w rodzinach. W tym roku małżeństwa uczestniczące we Mszy św. odnowiły przyrzeczenia ślubne. Senator Cichoń uczestniczył w liturgii Mszy św. czytając pierwsze czytanie Pisma św.
więcej

10 września 2011 roku w Krakowie: Uroczystości pod Krzyżem Katyńskim

dodano: 2011.09.1010 września 2011 roku senator Zbigniew Cichoń oddał hołd śp. Parze Prezydenckiej i Ofiarom tragedii narodowej pod Smoleńskiem składając wiązankę kwiatów przy sarkofagu pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu.
więcej

Zawody zorganizowane przez Krakowskie Bractwo Kurkowe

dodano: 2011.09.10Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w zawodach strzeleckich zorganizowanych przez Krakowskie Bractwo Kurkowe 10 września w sobotę na Pasterniku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli władz województwa i Krakowa. Zaproszeni goście - wśród nich senator Cichoń - strzelali o puchar VIP-a.
więcej

100-lecie Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie

dodano: 2011.09.09W piątek 9 września senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w uroczystościach 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie. Jest on obecnie najstarszym i jednym z największych w Europie stowarzyszeniem skupiającym profesjonalnych malarzy, rzeźbiarzy, grafików, projektantów. Uroczystościom towarzyszyło otwarcie wystaw kilkuset dzieł artystów związanych z Krakowem, prezentowanych w Galerii BWA, Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych i w Galerii „Pryzmat” przy ul. Łobzowskiej, które ściągnęły tłumy krakowian.
więcej

Prapremiera filmu dokumentalnego "Edyta Stein – patronka Europy patronką Lublińca"

dodano: 2011.09.08W czwartek 8 września senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w prapremierze filmu dokumentalnego „Edyta Stein – patronka Europy patronką Lublińca” zorganizowanym w Muzeum im. Edyty Stein w Lublińcu. Film według scenariusza i reżyserii Bogusławy Stanowskiej -Cichoń (realizacja z Katarzyną Kotulą) został przygotowany na Kongres Miast i Gmin polskich, który odbędzie się w dniach od 14 do 15 września. Podczas spotkania burmistrz miasta Edward Maniura otworzył spotkanie i podziękował za ten dokument, który powstał dla upamiętnienia korzeni Edyty Stein związanych z Lublińce. Jej Matka – Augusta pochodziła z Lublińca z rodziny Courantów i Edyta często odwiedzała swych dziadków i lubiła wracać do tego miasta spędzając tu często wakacje.
więcej

Konferencja prasowa z udziałem Jarosława Kaczyńskiego

dodano: 2011.09.08Senator Zbigniew Cichoń w czwartek 8 września w siedzibie wydawnictwa Biały Kruk w Krakowie uczestniczył w konferencji prasowej połączonej z otwarciem kampanii Zuzanny Kurtyki pod hasłem "Zdrowa polityka". Gościem honorowym spotkania był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
więcej

Obchody 40-lecia działalności dominikańskiego duszpasterstwa "Klika"

dodano: 2011.09.05Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył na Jamnej w obchodach 40-lecia działalności dominikańskiego duszpasterstwa "Klika" (Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół), w którym działał w czasach studenckich.

Podczas obchodów odbyła się również promocja książki wydanej z okazji jubileuszu "Kliki" pt. "Klika. Przygoda na całe życie" (o książce - czytaj). Jest to niepowtarzalny zapis wspomnień ludzi, którym nieobojętny był los rówieśników na wózkach. W czasach, gdy nie było niczego, ale przede wszystkim poczucia wolności a jedynie "szaro-bura" rzeczywistość - młodzi ludzie odkrywali, jak wiernymi przyjaciółmi są ich podopieczni na wózkach, jak można pokazać im cudowny, pełen uroku świat, ucząc rozpoznawania gatunków nigdy dotąd niewidzianych przez nich kwiatów i drzew.
więcej

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

dodano: 2011.09.01

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.
więcej

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

dodano: 2011.09.01W 72. rocznicę tragicznych wydarzeń września 1939 roku senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w krakowskich uroczystościach rocznicowych, które rozpoczęły się na Cmentarzu Rakowickim, następnie w Bazylice Mariackiej odprawiona została uroczysta Msza święta. Po Mszy uczestnicy uroczystości przeszli ul. Floriańską na plac Matejki. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie zapłonął kamienny znicz, który otoczyły złożone okolicznościowe wieńce, spotkali się kombatanci, żołnierze, uczniowie i przedstawiciele władz Krakowa. Hołd poległym i pomordowanym w obronie Ojczyzny złożyli krakowianie, których przedstawicielami byli wicemarszałek Wojciech Kozak, kombatanci oraz przedstawiciele parlamentu, który reprezentował także senator Zbigniew Cichoń.
więcej

Pogrzeb Zbigniewa Wassermanna

dodano: 2011.09.01Senator Zbigniew Cichoń uczestniczył w czwartek, 1 września, w pogrzebie Zbigniewa Wassermanna, przyjaciela i współpracownika w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, który odbył się na cmentarzu parafialnym na krakowskich Bielanach. Zbigniew Wassermann został pochowany po dokonanej w poniedziałek ekshumacji zwłok, (która odbyła się w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu) obok alei "Dębów Pamięci" upamiętniających mord w Katyniu.
więcejWykonanie CMS: Yellowteam.pl