Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

82. posiedzenie Senatu RP - 3, 4 i 5 sierpnia 2011 r.

dodano: 2011.08.08


Wywiad w Naszym Dzienniku - Czego nie znalazłem w raporcie Millera

dodano: 2011.08.02

W Naszym Dzienniku ukazała się rozmowa z senatorem Zbigniewem Cichoniem, pełnomocnikiem rodzin senatora Stanisława Zająca i prezesa IPN Janusza Kurtyki - ofiar tragedii smoleńskiej, rozmawia Mariusz Kamieniecki Nasz Dziennik, Sobota-Niedziela, 30-31 lipca 2011, Nr 176 (4106) więcej

81. posiedzenie Senatu RP - 27,28 i 29 lipca 2011 r.

dodano: 2011.07.29

Senator Zbigniew Cichoń podczas 81. posiedzenia Senatu, 27 lipca, zabrał głos w dyskusji w trakcie rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2010 roku oraz rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Skierował również zapytanie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego w trakcie rozpatrywania punktu dwudziestego ósmego porządku obrad: informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2010. więcej

80. posiedzenie Senatu RP - 6 i 7 lipca 2011 r.

dodano: 2011.07.12

Senator Zbigniew Cichoń podczas 80. posiedzenia Senatu, 6 lipca, w trakcie rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" zabrał głos w dyskusji więcej

Nasz Dziennik: "Skupmy się na odpowiedzialności żywych"

dodano: 2011.07.05W Naszym Dzienniku ukazała się rozmowa z senatorem Zbigniewem Cichoniem, pełnomocnikiem rodzin Stanisława Zająca i Janusza Kurtyki. Rozmawiał Mariusz Kamieniecki. więcej

76. posiedzenie Senatu RP - 11 i 12 maja 2011 r.

dodano: 2011.05.13

Senator Zbigniew Cichoń podczas 76. posiedzenia Senatu, 11 maja, w trakcie rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie informacji oświatowej. Senator Zbigniew Cichoń Zabrał głos w dyskusji. więcej

75. posiedzenie Senatu RP - 27 i 28 kwietnia 2011 r.

dodano: 2011.05.10

Senator Zbigniew Cichoń podczas 75. posiedzenia Senatu, 28 kwietnia, w trakcie rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Senator Zbigniew Cichoń Zabrał głos w dyskusji. więcej

74. posiedzenie Senatu RP - 13 i 14 kwietnia 2011 r.

dodano: 2011.04.19

Senator Zbigniew Cichoń podczas 74. posiedzenia Senatu, 14 kwietnia, w trakcie rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010" więcej

73. posiedzenie Senatu RP - 30 i 31 marca 2011 r.

dodano: 2011.04.01

Senator Zbigniew Cichoń podczas 73. posiedzenia Senatu, 31 marca, w trakcie rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o działalności leczniczej, zabrał głos w dyskusji. więcej

71. posiedzenie Senatu RP - 2 marca 2011 r.

dodano: 2011.03.03

Senator Zbigniew Cichoń podczas 71. posiedzenia Senatu, 2 marca, w trakcie rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zadał pytanie senatorowi sprawozdawcy Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Ryszardowi Góreckiemu. więcej

70. posiedzenie Senatu RP - 3 i 4 lutego 2011 r.

dodano: 2011.02.05

Senator Zbigniew Cichoń podczas 70. posiedzenia Senatu, 2 lutego, w trakcie rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw, zabrał głos w dyskusji. więcej

69. posiedzenie Senatu RP - 26 i 27 stycznia 2011 r.

dodano: 2011.01.28

Senator Zbigniew Cichoń podczas 69. posiedzenia Senatu, 26 stycznia, w trakcie rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zabrał głos w dyskusji. więcej

Głos Senatora Cichonia w sprawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

dodano: 2011.01.26

Senator Zbigniew Cichoń podczas 69. posiedzenia Senatu, 26 stycznia, w trakcie rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zabrał głos w dyskusji. więcej

67. posiedzenie Senatu RP - 14, 15, 16 i 17 grudnia 2010 r.

dodano: 2010.12.17

Senator Zbigniew Cichoń podczas 67. posiedzenia Senatu, 15 grudnia, w trakcie rozpatrywania punktu dwudziestego dziewiątego porządku obrad: informacja rządu na temat priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r. skierował zapytanie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaja Dowgielewicza więcej

66. posiedzenie Senatu RP - 24 i 25 listopada 2010 r.

dodano: 2010.12.01

Senator Zbigniew Cichoń podczas 66. posiedzenia Senatu, 25 listopada, podczas rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2009 roku, skierował zapytanie do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bohdana Zdziennickiego. więcejWykonanie CMS: Yellowteam.pl