Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

65. posiedzenie Senatu RP - 17 listopada 2010 r.

dodano: 2010.11.30

Senator Zbigniew Cichoń podczas 65. posiedzenia Senatu, 17 listopada, podczas rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zabrał głos w dyskusji. więcej

64. posiedzenie Senatu RP - 3 i 4 listopada 2010 r.

dodano: 2010.11.29

Senator Zbigniew Cichoń w drugim dniu 64. posiedzenia Senatu, 4 listopada, podczas rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji. Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1009, a sprawozdanie komisji w druku nr 1009A. zadał pytanie Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewowi Wronie więcej

63. posiedzenie Senatu RP - 20 i 21 października 2010 r.

dodano: 2010.11.26

Senator Zbigniew Cichoń w pierwszym dniu 63. posiedzenia Senatu, 20 października, był sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Przedstawił sprawozdanie komisji. więcej

62. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 11 i 12 sierpnia 2010 r.

dodano: 2010.08.19

Senator Zbigniew Cichoń w pierwszym dniu 62. posiedzenia Senatu, 11 sierpnia, zabrał głos w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw. więcej

61. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 4 i 5 sierpnia 2010 r.

dodano: 2010.08.16

Drugiego dnia posiedzenia Senatu RP – 5 sierpnia senator Zbigniew Cichoń zabrał głos w następujących kwestiach: Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych więcej

60. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 21 i 22 lipca 2010 r.

dodano: 2010.07.29

Senator Zbigniew Cichoń w pierwszym dniu 59. posiedzenia Senatu, 21 lipca, zabrał głos w: Punkt jedenasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego więcej

59. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 6 i 7 lipca 2010 r.

dodano: 2010.07.28

Senator Zbigniew Cichoń w pierwszym dniu 59. posiedzenia Senatu, 6 lipca, zabrał głos w: Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw więcej

58. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 2 lipca 2010 r.

dodano: 2010.07.10

Senator Zbigniew Cichoń zabrał głos w podczas 58. posiedzenia Senatu więcej

57. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 8, 9 i 10 czerwca 2010 r.

dodano: 2010.07.09

Senator Zbigniew Cichoń zabrał głos w podczas 57. posiedzenia Senatu. więcej

56. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 27 i 28 maja 2010 r.

dodano: 2010.07.08

Senator Zbigniew Cichoń zabrał głos w podczas 56. posiedzenia Senatu. Przedstawiamy stenogram. więcej

54. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 12 i 13 maja 2010 r.

dodano: 2010.07.07

Senator Zbigniew Cichoń zabrał głos w podczas 54. posiedzenia Senatu: Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu więcej

53. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 28 i 29 kwietnia 2010 r.

dodano: 2010.07.06

Senator Zbigniew Cichoń zabrał głos w podczas 53. posiedzenia Senatu: Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń więcej

52. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 8 i 9 kwietnia 2010 r.

dodano: 2010.07.05

Senator Zbigniew Cichoń w pierwszym dniu 52. posiedzenia Senatu, 8 kwietnia, zabrał głos w: Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów więcej

Sędziowie spierają się o krzyż - Nasz Dziennik

dodano: 2010.07.04

Sędziom Wielkiej Izby Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu mimo burzliwej dyskusji nie udało się podjąć wczoraj decyzji w sprawie prawa do obecności krzyża w przestrzeni publicznej. Trybunał rozpatrywał odwołanie rządu włoskiego od wyroku z listopada 2009 roku, w którym uznano, że obecność krzyża we włoskiej szkole narusza Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Spór wśród sędziów był duży. Wczoraj poinformowali oni jedynie, że data ogłoszenia wyroku będzie dopiero zapowiedziana. Rząd Donalda Tuska nie przyłączył się do 14 państw, które wsparły Włochy w ramach procedury odwoławcze więcej

Ten wyrok jest bardzo niebezpiecznym precedensem

dodano: 2010.07.03

Ten wyrok jest bardzo niebezpiecznym precedensem, który może doprowadzić do osłabienia poszanowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To powód do zastanowienia, czy taki wyrok nie prowadzi do erozji europejskiego wymiaru sprawiedliwości - rozmowa Leszka Misiaka z senatorem Cichoniem.
więcejWykonanie CMS: Yellowteam.pl