Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

51. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 25 i 26 marca 2010 r.

dodano: 2010.03.30

Senator Zbigniew Cichoń w pierwszym dniu 51. posiedzenia Senatu, 25 marca, zabrał głos w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; jak również w punkcie dziesiątym porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.
więcej

50. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 11, 12 i 13 marca 2010 r.

dodano: 2010.03.12

Senator Zbigniew Cichoń w pierwszym dniu 50. posiedzenia Senatu, 11 marca, zabrał głos w dyskusji nad punktem 1 porządku obrad "stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych". więcej

47. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 11, 12 i 13 stycznia 2010 r.

dodano: 2010.01.20

Senator Zbigniew Cichoń w pierwszym dniu 47. posiedzenia Senatu, 11 stycznia, zabrał głos w dyskusji nad punktem 1 porządku obrad – stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2010. więcej

46. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji - 16 i 17 grudnia 2009 r.

dodano: 2010.01.01

Senator Zbigniew Cichoń w pierwszym dniu 46. posiedzenia Senatu, 16 grudnia, zabrał głos w dyskusji nad punktem 7 porządku obrad stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. więcej

45. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji - 2 i 3 grudnia 2009 r.

dodano: 2009.12.31

Senator Zbigniew Cichoń w pierwszym dniu 45. posiedzenia Senatu, 2 grudnia, był sprawozdawcą prac Komisji Ustawodawczej więcej

44. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 18 i 19 listopada 2009

dodano: 2009.11.20

Na 44 posiedzeniu Senatu RP (18-19.11.09) odbyła się dyskusja dotycząca ustawy o finansowaniu z budżetu państwa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. więcej

"Społeczeństwo rynkowe, religie a wyzwanie materializmu" - zapis wystąpienia

dodano: 2009.09.08Prezentujemy Państwu zapis wykładu senatora Zbigniewa Cichonia, który został wygłoszony podczas "Międzynarodowego Kongresu dla Pokoju" 7 września 2009 roku w Krakowie.
więcej

38. posiedzenie Senatu

dodano: 2009.07.16

Senator Zbigniew Cichoń brał aktywny udział w 38. posiedzeniu Senatu w dniach 15 i 16 lipca. Poniżej prezentujemy Państwu kilka ważniejszych wypowiedzi senatora Zbigniewa Cichonia. więcej

"Ruch drogowy: błędne poprawianie błędów" - Rzeczpospolita

dodano: 2009.06.17

Prezentujemy artykuł senatora Zbigniew Cichonia o nieżyciowych wymaganiach wobec prowadzących pielgrzymki. Tekst ukazał się w Rzeczpospolitej 17 czerwca 2009 r. więcej

Uczczenie pamięci Wojciecha Korfantego - uchwała

dodano: 2009.05.28

Prezentujemy wystąpienie senatora Zbigniewa Cichonia jako senatora sprawozdawcy w ramach 1 punktu 34 posiedzenia Senatu dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego (1873 – 1939) – Współtwórcy II Rzeczypospolitej.
więcej

Wystąpienie senatora Zbigniewa Cichonia podczas 31 posiedzenia Senatu RP

dodano: 2009.04.23

Prezentujemy fragmenty sprawozdania stenograficznego więcej

Udział Rzeczpospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej podczas Prezydencji francuskiej - wystąpienie senatora Cichonia

dodano: 2009.03.20

Senator Zbigniew Cichoń w drugim dniu 29. posiedzenia Senatu zabrał głos w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad – Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2008 roku podczas Prezydencji francuskiej. Senator mówił o potrzebie polityki prorodzinnej na poziomie europejskim oraz o przystąpieniu Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co pozwoliłoby na kontrolę niekiedy bardzo liberalnych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. więcej

Wystąpienie Senatora Zbigniewa Cichonia w ramach 29. posiedzenia Senatu w dniu 18 marca 2009 r

dodano: 2009.03.19

Senator Zbigniew Cichoń w toku dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad - Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw - krytykuje proponowane przeniesienie postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za przekroczenie dozwolonej prędkości z kategorii postępowania karnego do postępowania administracyjnego, przez co osłabia się gwarancje procesowe sprawcy i jego prawo do sądu. więcej

Wystąpienie senatora Zbigniewa Cichonia jako sprawozdawcy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

dodano: 2009.03.19

W pierwszym dniu obrad 29 posiedzenia Senatu, które rozpoczęło się 18 marca 2009 r. senator Zbigniew Cichoń zabierał głos jako senator sprawozdawca Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w ramach szóstego punktu porządku obrad - Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. więcej

Wypowiedź Senatora Zbigniewa Cichonia w toku dyskusji nad punktem drugim porządku obrad: Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

dodano: 2009.03.09

Senator Zbigniew Cichoń krytykuje proponowane rozwiązania jako zbyt daleko idące ograniczanie swobód obywatelskich. więcejWykonanie CMS: Yellowteam.pl