Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Wypowiedź Senatora Zbigniewa Cichonia w toku dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad: Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane i niektórych innych ustaw

dodano: 2009.03.09

Senator Zbigniew Cichoń zgłasza poprawkę zwalniającą z obowiązku zgłoszenia budowy altan w ogródkach działkowych (rodzinnych). więcej

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 70-lecia śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki

dodano: 2009.03.09

Wystąpienie Senatora Zbigniewa Cichonia jako senatora sprawozdawcy w czternastego punktu porządku obrad. więcej

Wystąpienia senatora Zbigniewa Cichonia podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniach 17, 18 lutego 2009 r.

dodano: 2009.02.19

Wystąpienie senatora Zbigniewa Cichonia w toku dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad: Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Jest to projekt ustawy wykonujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, zawarty w druku nr 347, a sprawozdanie znajduje się w druku nr 347S. więcej

Prześladowania chrześcijan w Indiach

dodano: 2009.02.06

Wypowiedź senatora Zbigniewa Cichonia podczas 26. posiedzenia Senatu w dniu 5 lutego 2009 roku więcej

Wystąpienia senatora Zbigniewa Cichonia podczas XXV posiedzenia Senatu RP w dniach 14, 15 stycznia 2009 r.

dodano: 2009.01.19

Prezentujemy fragmenty sprawozdania stenograficznego więcej

Senator Zbigniew Cichoń o obserwacji psychiatrycznej osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa

dodano: 2009.01.06

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem z "Dziennika Polskiego". więcej

Senator Zbigniew Cichoń o prawnej ochronie życia poczętego

dodano: 2009.01.06

Wypowiedź opublikowana w "Naszym Dzienniku" (5 stycznia 2009 r.) więcej

Oświadczenie

dodano: 2008.12.10

Oświadczenie senatora Zbigniewa Cichonia do ministra sprawiedliwości złożone podczas 23. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 grudnia 2008 roku. więcej

Wystąpienia senatora Zbigniewa Cichonia podczas XXII posiedzenia Senatu RP w dniach 19, 20, 21 listopada 2008 r.

dodano: 2008.11.20

Prezentujemy fragmenty sprawozdania stenograficznego więcej

Wykład z konferencji w Jałcie

dodano: 2008.11.19

Wykład senatora Zbigniewa Cichonia wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji na Jałcie pt. "Obrona praw człowieka poprzez mechanizmy sądownictwa administracyjnego na Ukrainie i w Polsce" (23-24 października 2008 r.) więcej

Wystąpienia senatora Zbigniewa Cichonia podczas XXI posiedzenia Senatu RP w dniach 5, 6, 7 listopada 2008 r.

dodano: 2008.11.06

Prezentujemy fragmenty sprawozdania stenograficznego z pierwszego i drugiego dnia obrad więcej

Wystąpienia senatora Zbigniewa Cichonia podczas XX posiedzenia Senatu RP w dniach 28, 29, 30 i 31 października 2008 r.

dodano: 2008.10.30

Prezentujemy fragmenty sprawozdania stenograficznego z drugiego dnia obrad więcej

Senacki projekt ustawy o zmianach w kodeksie postępowania karnego

dodano: 2008.10.20

16 października senator Zbigniew Cichoń przedstawił w Sejmie RP senacki projekt ustawy o zmianach w kodeksie postępowania karnego. Prezentujemy zapis wystąpienia. więcej

Wystąpienia senatora Zbigniewa Cichonia podczas XIX posiedzenia Senatu RP w dniach 15 i 16 października 2008 r.

dodano: 2008.10.20

Prezentujemy fragmenty sprawozdań stenograficznych. więcej

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem XVIII posiedzenia Senatu

dodano: 2008.09.26

Fragmenty sprawozdania stenograficznego więcejWykonanie CMS: Yellowteam.pl