Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Biografia


ZBIGNIEW JAN CICHOŃ  - Senator RP VII kadencji

Urodzony w 1952 roku. Adwokat, obrońca i promotor praw człowieka, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Rady Europy i DePaul University w Chicago, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, współzałożyciel i od 2003 roku prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej, Wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Prawników, wolontariusz na rzecz ubogich i potrzebujących.

W 1976 r. inwigilowany przez UB i usunięty ze stanowiska asystenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z zaangażowaniem w działalność duszpasterstwa akademickiego Dominikanów "Beczka" w Krakowie. Ukończył aplikację sądową, radcowską i adwokacką i od 1982roku do dziś wykonuje zawód adwokata. Doradca "Solidarności" na Politechnice Krakowskiej od 1980 roku.

W latach 1982-1989 obrońca osób dotkniętych represjami reżimu komunistycznego.

Odbył praktykę zawodową w amerykańskich kancelariach adwokackich zajmujących się obroną praw człowieka oraz w Kongresie Polonii Amerykańskiej. W pierwszych wyborach samorządowych w nowej Polsce radny Miasta i Gminy Wieliczka i członek Zarządu wybrany z listy Komitetu Obywatelskiego.

Dwukrotnie wybrany na Sędziego Trybunału Stanu. Od 10 lat członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Autor artykułów i glos do orzeczeń Sądu Najwyższego w "Palestrze", "Rzeczpospolitej", a także artykułów w edycjach książkowych dotyczących praw człowieka, w tym również zagranicznych. Autor rubryki porad prawnych w "Źródle".

Uczestnik sympozjów w Uniwersytecie Jagiellońskim, Toruńskim, Gdańskim i Opolskim, członek jury ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o prawach człowieka organizowanych przez Katedrę Praw Człowieka w Uniwersytecie w Toruniu. Organizator kilku międzynarodowych konferencji dotyczących praw człowieka, w tym ostatniej w 2005 r. na temat: "Nowe wyzwania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka pochodzące z byłych krajów komunistycznych".

Zawsze bezpartyjny. Adwokat reprezentujący pokrzywdzonych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka od 1997r., w tym w sprawie Broniowski dototyczącej mienia zabużańskiego, zakończonej sukcesem zmieniającym sytuację prawną 80 tysięcy Zabużan.

Doradca pro publico bono w poradniach charytatywnych (Poradnia "Pomoc Bliźniemu" przy Parafii św. Klemensa w Wieliczce i "Poradnia Miłosierdzia" przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach). Żonaty, ojciec dwojga dzieci.


Wykonanie CMS: Yellowteam.pl