Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Kalendarium


ZBIGNIEW JAN CICHOŃ

 • 1952 urodzony w Częstochowie
 • 1975, 1976 ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Administracji w 1975 r., Prawa w 1976 r.
 • 1976 młodszy asystent na Wydziale Prawa i Administracji
 • 1976 - 1982 aplikacja sądowa, radcowska i aplikacja adwokacka
 • od 1982 do dziś wykonuje zawód adwokata
 • od 1980 - doradca "Solidarności" na Politechnice Krakowskiej
 • 1982-1989 obrońca i pełnomocnik w sprawach politycznych osób dotkniętych represjami reżimu komunistycznego
 • 1991 trzy tygodnie stypendium w Strasburgu w Radzie Europy w dziedzinie obrony praw człowieka
 • 1992 cztery miesiące stypendium na De Paul University w Chicago na Wydziale Prawa i praktyka zawodowa w różnych kancelariach adwokackich zajmujących się obroną praw człowieka oraz praktyka w Kongresie Polonii Amerykańskiej
 • W latach 1989-2003 r. radny Miasta i Gminy Wieliczka i członek Zarządu wybrany z listy Komitetu Obywatelskiego
 • od 1992 do chwili obecnej członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a od 1996r. jej V-ce Przewodniczący
 • od 1992r. członek założyciel Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej w tym od 2003 r Prezes Stowarzyszenia
 • od 1993 - Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
 • od 2005 r. Sędzia Trybunału Stanu (także od 1997 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, autor artykułów i glos do orzeczeń w "Palestrze", "Rzeczpospolitej" a także opracowań w książkach dotyczących praw człowieka, w tym zagranicznych, Autor rubryki porad prawnych w "Źródle".
 • od 2007-2011 r. Senator RP VII kadencji wybrany z listy PiS (okręg 12 – Kraków). Członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej.


Wykonanie CMS: Yellowteam.pl