Zbigniew Jan Cichoń -

adwokat, obrońca i promotor praw człowieka. Bezpartyjny, w latach 2007-11 był Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Senator VII i IX Kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci.

Biuro Senatorskie
Senatora RP Zbigniewa Cichonia

Wieliczka 32-020
pl. Kościuszki 1
I piętro

tel. kontaktowe:
501 859 699,
504 103 785,
504 103 780.

Spotkania z Senatorem możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym.

REKOMENDACJE


Chciałbym udzielić mego szczerego poparcia Panu Mecenasowi Zbigniewowi Cichoniowi. Jest rekordzistą w ilości i powadze spraw prowadzonych w obronie Polaków przed obliczem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Prawa człowieka kojarzą mi się też z prawym człowiekiem. Takim widzę również Mecenasa Zbigniewa Cichonia

profesor zw. Tadeusz Jasudowicz  Kierownik Katedry Praw Człowieka UMK w Toruniu

***

Pan senator Zbigniew Cichoń to osoba, która dała się poznać jako wybitny fachowiec, wspaniały prawnik niezłomnie walczący o sprawiedliwość i prawa człowieka niezależnie od konsekwencji i ceny jaką mu za to przychodziło zapłacić. To wielki przyjaciel mego ojca ŚP Zbigniewa Wassermanna i mój  wspaniały patron od którego można było wiele się nauczyć. To kandydat, na którego warto oddać swój głos. Ja to uczynię i do tego serdecznie Państwa zachęcam.

Adwokat Małgorzata Wassermann

***

Senat jest miejszcem, gdzie podejmuje się szereg inicjatyw ustawodawczych. Stąd też tak ważnym jest, aby znalazł sie w nim adwokat z wieloletnią i wszechstronną praktyką zdobytą zarówno w kraju, jak i za granicą (Strasburg). Może jednak ważniejsze jest jeszcze coś innego: jak dowiodła tego ostatnia kadencja Senatu, mecenas Cichoń należy to tych nielicznych polskich parlamentarzystów, którym polityczna kariera nie skrzywiła kręgosłupa i pozostał wierny tym ideałom, które jako adwokat, działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i obrońca praw człowieka wyznawał. Stąd też nasz, obywatelski interes polega na poparciu jego kandydatury do Senatu.

prof. dr hab. Wojciech Kęder


***

Znakomity znawca prawa, niezwykle przydatny w pracach Izby Wyższej. Cieszący się autorytetem wśród kolegów senatorów, wielce oddany sprawie Ojczyzny.
                                                   
prof. dr. hab. Adam Massalski

***

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Senator Zbigniew Cichoń jako obrońca i promotor praw człowieka uznaje wartość życia i rodziny za fundament wszelkich praw. Obejmuje to poszanowanie życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jak i prawo do godnego poczęcia i małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Postawę pro life senator zawsze reprezentował w swej działalności zawodowej jak i podczas pełnienia swojej funkcji senatora.

Strona Zbigniewa Cichonia na Facebooku:
www.facebook.com/zbigniew.cichon.52

Rodzina


"Staramy się być otwarci na potrzeby innych, zwłaszcza ubogich, przeżywających tragedie i kryzysy życiowe upatrując w nauce Jana Pawła II niedościgły wzór.

Pełna, kochająca się rodzina, to w dużej mierze gwarancja likwidacji patologii społecznych wśród młodzieży, które powstają najczęściej z braku miłości rodzinnej. Tym samym inwestycja państwa w rodzinę to najlepsza z możliwych inwestycji w pomyślność i lepszą przyszłość Polski".

Zbigniew Cichoń

 

Żona, Bogusława Cichoń, absolwentka filologii polskiej, pracuje od wielu lat w Wydawnictwie Literackim, jest autorką scenariuszy filmowych i realizatorką filmów o tematyce dokumentalnej, między innymi "Dar Bożego Miłosierdzia", "Ważne jak katechizm księdza Twardowskiego", "Patron trudnych czasów - abp Zygmunt Szczęsny Feliński", "W Czernej i w Ostrej Bramie", "Elżbieta z Dijon", "Śladami Jana Pawła II".

Zbigniew Cichoń wraz z żoną angażują się w realizację różnych inicjatyw oraz w działalność społeczną i charytatywną, m.in. w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, Fundacji Św. Jana Kantego i Karmelitańskim Centrum Kultury Duchowej "Communio Crucis". Dzieci Ania i Michał są studentami prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

"Rodzina, nie tylko moja własna, ale każda, wydaje mi się być bezcenną wartością, wymagającą ochrony i pielęgnacji. Państwo w swych rozwiązaniach prawnych powinno otaczać opieką rodzinę przez prorodzinne ustawodawstwo podatkowe. Pierwsze kroki pozytywne w postaci zniesienia podatku od spadków i darowizn między osobami najbliższymi czy odpisy podatkowe na każde dziecko poczynił obecny Rząd. Konsekwentnie należałoby przywrócić zlikwidowany fundusz alimentacyjny, zmienić przepisy dyskryminujące pełne rodziny wobec niepełnych, stymulujące rozwody i separacje, umożliwić prowadzenie firm rodzinnych poprzez likwidację dyskryminacji podatkowej wobec osób zatrudniających małżonka".

Zbigniew Cichoń

 Wykonanie CMS: Yellowteam.pl